Sedan 1 juli tar kommunerna över ansvaret för att ordna boende åt ukrianska skyddssökande. Än är de ojämnt fördelade över landet.

Ännu inga flyktingar i Åres boenden

Enligt den nya lagen ska Åre kommun ordna boende åt 35 ukrainska flyktingar under 2022. Men ännu är det ingen som bor i kommunala boenden.
Ännu inga flyktingar i Åres boenden
Sedan Ryssland invaderade Ukraina har nästan sex miljoner människor tvingats på flykt – här tas de som kommer till Sverige emot

Få ukrainska flyktingar i Åre

Miljoner har flytt från krigets Ukraina, men få har hittills kommit till Åre. Enligt de senaste siffrorna från Migrationsverket finns fem eller färre ukrainska flyktingar i kommunen.
Få ukrainska flyktingar i Åre
Sedan Ryssland invaderade Ukraina har över 4 miljoner människor tvingats på flykt – här tas de som kommer till Sverige emot

Ojämn fördelning av flyktingar – Åre tar inte sin andel

Över 42 000 asylsökande finns i Migrationsverkets system. Skulle de vara jämnt fördelade över landet borde 50 personer finnas i Åre – men kommunen har inte tagit emot ens hälften så många.
Ojämn fördelning av flyktingar – Åre tar inte sin andel
Vi följer det svenska flyktingmottagandet, i spåren av Rysslands invasionskrig i Ukraina.