Fortsatt stiltje för flyget på Ronneby flygplats

Blekinge län | Flygtrafik |

Sedan coronapandemin bröt ut i fjol har det svenska passagerarflyget kollapsat nästan helt. Under de sommaren har trafiken på många svenska flyglinjer ökat igen, men på Blekinge­flygplatsen är trafiken fortfarande liten. Det visar de senaste trafiksiffrorna från Transportstyrelsen, som släpptes denna vecka.

I juli landade tolv reguljärflyg på Ronneby flygplats och därutöver två taxiflyg. Juli var därmed en av månaderna med minst trafik på flygplatsen sedan pandemins utbrott. Juli är även normalt en månad då Blekinge­flygplatsen har lite trafik. I år var den dock bara en femtedel av det väntade för månaden.Totalt reste omkring 1 100 passagerare till och från flygplatsen.

I hela landet var antalet passagerarflyg i juli hälften av det väntade för månaden, en liten uppgång sedan juni.

2 000 inställda flyg

Mellan covidutbrottet i Sverige i mars 2020 och slutet av juli 2021 landade totalt 586 flyg på Kallinge. Det är omkring 2 000 färre än vad som varit väntat utan pandemi, om tidigare trender i passagerartrafiken hade stått sig.1

Nedgången i flygande är har nu varat så länge, att den ger en märkbar effekt på svenskarnas totala utsläpp av växthusgaser. Tidigare i år analyserade Newsworthy och Sveriges Natur svenskarnas minskade flygande under pandemins nio första månader, och fann då att utsläppen från svenskars flygresor under den perioden varit omkring fem miljoner ton koldioxidekvivalenter mindre än vad som kunde ha väntats utan pandemi – en minskning av flygets klimatpåverkan med drygt 80 procent.

Fotnoter

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.