Fler varsel i Dalarna än för ett år sedan

Dalarnas län Varsel
En person söker i Platsbanken
Martin Olsson, Newsworthy

Antalet varsel minskade visserligen under april jämfört med månaden innan i Dalarnas län, men de tre senaste månaderna har totalt 210 personer varslats om uppsägning – vilket är 165 fler än motsvarande period för ett år sedan.

64 personer varslades om uppsägning i Dalarna under april 2023. Det är 50 färre än i mars. Sett över de tre senaste månaderna har totalt 210 varsel rapporterats i Dalarna, vilket är nästan fem gånger så många som under motsvarande period i fjol. I början av pandemin, i april 2020, varslades som mest 949 personer under en månad i Dalarna.

Ladda ner i fler format

Flest varsel i Jämtlands län

I hela riket varslades 3 733 personer under april 2023, vilket är drygt 900 färre än i mars men omkring 1 900 fler än i april 2022. Under de tre senaste månaderna har totalt knappt 24 100 varslats om uppsägning i Sverige. De siffrorna är kraftigt påverkade av att Humana Assistans varslade hela sin personal, runt 11 000 personer, i februari. Detta efter att Ivo dragit in tillståndet för personlig assistans. Under tiden rättsprocessen som tagit vid pågår fortsätter verksamheten i företaget.

Dalarna tillhör inte de värst drabbade länen. De flesta varslen rapporteras istället i Stockholms län. Med hänsyn tagen till folkmängd har Jämtlands län haft flest varsel under april. Det ska sägas att länstillhörigheten bygger på organisationsnumret hos arbetsgivaren, vilket gör att varsel registreras i det län där huvudkontoret är beläget – inte nödvändigtvis där de som berörs av varslet finns. Och många huvudkontor finns just i Stockholm, även om varslen egentligen kan beröra andra län.

Varsel per län under april 2023
LänVarsel april 2023Per 10 000 invånare*Varsel februari 2023 - april 2023Varsel februari 2022 - april 2022
Jämtland174183130
Västmanland21011346356
Stockholm1 819105 4562 382
Östergötland1454329285
Skåne41941 724792
Västra Götaland42432 299409
Kronoberg48390120
Gävleborg68321748
Halland77320576
Dalarna64321045
Jönköping713150286
Uppsala682402124
Västerbotten42218610
Blekinge1211927
Norrbotten1816948
Södermanland21116434
Västernorrland17110637
Örebro20111 351348
Värmland16113536
Gotland00809
Kalmar002286

*Här baserat på befolkningen 15-74 år.

Störst andel av varslen, 755 stycken, lades inom industrin1. Det är, sett till de senaste åren, inte en uppseendeväckande siffra för branschen. Näst flest varsel den senaste månaden lades inom uthyrning, leasing och bemanning2, där varslen berörde 649 personer. Det är den högsta siffran i branschen sedan oktober 2022.

Om man räknar samman alla varsel de senaste tolv månaderna finns flest berörda inom vård och omsorg – 13 412 personer – vilket motsvarar ungefär en fjärdedel av alla lagda varsel under året.

Varsel per näringsgren april 2023
BranschVarsel april 2023Varsel mars 2023Varsel april 2022
Tillverkning7551 025171
Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster649613314
Byggverksamhet532516204
Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar408855313
Informations- och kommunikationsverksamhet32819061
Transport och magasinering310291369
Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik217246164
Vård och omsorg; sociala tjänster154424135
Utbildning11711857
Kultur, nöje och fritid9080
Hotell- och restaurangverksamhet7717827
Annan serviceverksamhet3511910
Fastighetsverksamhet22120
Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering21140
Finans- och försäkringsverksamhet18535
Jordbruk, skogsbruk och fiske000
Utvinning av mineral000
Försörjning av el, gas, värme och kyla000
Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring000
Övrigt000
Ladda ner i fler format

Rapporteringen av länstillhörighet har förändrats och historiska siffror är inte helt jämförbara på länsnivå, men i hela landet finns några tydliga toppar under de tre senaste decennierna: Krisen i början av 1990-talet, finanskrisen i slutet av 00-talet och nu senast corona-våren 2020.

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.