Kraftig utbyggnad av vindkraft i landet – så ser det ut i Halland

Hallands län Vindkraft
Vindkraftverk i närbild
Artur Zudin, Unsplash

I fjol byggdes över 400 nya vindkraftverk i Sverige. Men de nya satsningarna är ojämnt fördelade över landet – fyra av fem nya verk byggdes i norr.

Totalt fanns i slutet av förra året 256 vindkraftverk i Hallands län, med en sammanlagd maxeffekt på 492 megawatt. Det är en ökning med sex megawatt, eller 1 procent, jämfört med året innan. Detta visar nya siffror som publicerades av Energimyndigheten på torsdagen.

stapeldiagram som visar den totala installerade effekten från år till år.
Ladda ner i fler format

Totalt producerade länets vindkraft 1 131 gigawattimmar el under fjolåret, vilket motsvarar ungefär 23 procent av den totala elkonsumtionen1.

stapeldiagram som visar hur stor andel av varje läns komsumtion vindkraftsproduktionen i länet motsvarar.
Ladda ner i fler format

Störst installerad vindkraftseffekt bland landets län finns nu i Norrbotten, med 2 336 megawatt, och här skedde också den största utbyggnaden. Bland kommunerna i Halland ligger Falkenbergs kommun i topp i effektligan.

LänAntal verkMaxeffekt (MW)Förändring (MW)
Falkenberg82176+6
Laholm101163±0
Hylte2154±0
Kungsbacka1336±0
Varberg1732±0
Halmstad2230±0
På grund av statistiksekretess kan exakta uppgifter om effekt och produktion saknas ibland

Rekordstor utbyggnad i landet, men inga nya verk till havs

Generellt har den största expansionen under de senaste åren skett i norra Sverige. Så var det även i fjol med störst tillväxt i Norrbotten, medan det i stora delar av södra Sverige inte byggdes några nya anläggningar alls. 80 procent av all nyinstallerad effekt i fjol placerades i elområde 1 och 2 (landets norra halva). Kronobergs län är undantaget i Svealand och Götaland. Där är ett par stora anläggningar under uppförande i Uppvidinge kommun, och syns sedan i fjol i statistiken.

Karta över nyinstallerad vindkraftseffekt
Ladda ner i fler format

– Vad som händer i södra Sverige framöver beror mycket på om regeringen ger tillstånd till havsbaserad vindkraft eller inte, säger Erik Almqvist på vindkraftens branschorganisation Svensk Vindenergi.

I fjol byggdes ingen havsbaserad vindkraft alls i Sverige, och så har det sett ut i många år nu.

Men vi ser samtidigt att vindkraft inte längre bara är en miljöfråga, utan numera också en tillväxtfråga, på till exempel platser med batterifabriker eller andra energiintensiva industrier. Det tror jag kanske kommer att underlätta utbyggnaden i söder, säger Erik Almqvist.

Just nu pågår en statlig utredning som ska se över hur landets kommuner kan kompenseras för vindkraftsutbyggnad. Den utredningen presenteras i slutet av april.

I hela landet installerades 410 nya vindkraftverk under 2022, en ökning med 9 procent jämfört med året innan. Det är dock en något lägre utbyggnadstakt än året innan.

– Vi har fortfarande en del efterföljningar från pandemin som spökar. Sedan har energikrisen och de politiska interventionerna på elmarknaden i Europa, med pristak och liknande, gjort att man blivit försiktigare med investeringar, säger Erik Almqvist.

– 2023 kommer utbyggnadstakten fortsatt vara god men även om det saktar ned lite 2024 och 2025 så tror vi att vi kan behöva justera upp prognosen på sikt.

Totalt producerade den installerade vindkraften i landet i fjol omkring 33 terrawattimmar el, vilket motsvarar ungefär en femtedel av landets produktion. Det kan jämföras med 27 terrawattimmar året innan.

Den genomsnittliga effekten för landets vindkraftverk fortsatte öka i fjol. Varje nytt vindkraftverk kan alltså producera allt mer el, på grund av teknikutvecklingen, och att det byggs högre kraftverk i dag än för några år sedan.

Vindkraft per län
LänAntal verkMaxeffekt (MW)Förändring (MW)
Norrbotten6252 336+794
Västernorrland6342 284+414
Jämtland4741 542+113
Västerbotten5131 535+176
Gävleborg3281 195+228
Västra Götaland5951 032+31
Dalarna226641+23
Skåne429636±0
Kalmar245595+29
Halland256492+6
Jönköping173476+86
Värmland117405+34
Kronoberg83344+227
Örebro97259±0
Gotland130180±0
Östergötland142176+2
Blekinge5271±0
Stockholm2661±0
Uppsala1011±0
Södermanland86±0
Västmanland1<1±0

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.