Pajala har näst mest vindkraft i länet

Pajala kommun Vindkraft
Vindkraftverk i närbild
Artur Zudin, Unsplash

I fjol byggdes över 400 nya vindkraftverk i Sverige. Men de nya satsningarna är ojämnt fördelade över landet – fyra av fem nya verk byggdes i norr. Pajala kommun befinner sig i länstoppen när det gäller totalt installerad effekt.

Totalt fanns i slutet av förra året 41 vindkraftverk i Pajala kommun, med en sammanlagd maxeffekt på 140 megawatt. Det är, för fjärde året i rad, oförändrade siffror jämfört med året innan. Detta visar nya siffror som publicerades av Energimyndigheten på torsdagen.

stapeldiagram som visar den totala installerade effekten från år till år.
Ladda ner i fler format

Exakt hur mycket el vindkraften i Pajala producerar framgår inte av den officiella statistiken, men i hela Norrbottens län ger varje installerad megawatt vindkraft ungefär 1,7 gigawattimmar el per år. Produktionen varierar dock mycket mellan vindkraftsinstallationer i olika storleksordning, och med olika placering.

Totalt producerade länets vindkraft 4 076 gigawattimmar el under fjolåret, vilket motsvarar ungefär 49 procent av den totala elkonsumtionen1.

stapeldiagram som visar hur stor andel av varje läns komsumtion vindkraftsproduktionen i länet motsvarar.
Ladda ner i fler format

Störst installerad vindkraftseffekt bland länets kommuner finns nu i Piteå, med 1 946 megawatt, och här skedde också den största utbyggnaden.

KommunAntal verkMaxeffekt (MW)Förändring (MW)
Piteå4861 946+794
Pajala41140±0
Gällivare42121±0
Övertorneå2980±0
Arjeplog1030±0
Kalix58±0
Kiruna65±0
Haparanda55±0
Jokkmokk11±0
På grund av statistiksekretess kan exakta uppgifter om effekt och produktion saknas ibland

Rekordstor utbyggnad i landet, men inga nya verk till havs

Generellt har den största expansionen under de senaste åren skett i norra Sverige. Så var det även i fjol med störst tillväxt i Norrbotten, medan det i stora delar av södra Sverige inte byggdes några nya anläggningar alls. 80 procent av all nyinstallerad effekt i fjol placerades i elområde 1 och 2 (landets norra halva). Kronobergs län är undantaget i Svealand och Götaland. Där är ett par stora anläggningar under uppförande i Uppvidinge kommun, och syns sedan i fjol i statistiken.

Karta över nyinstallerad vindkraftseffekt
Ladda ner i fler format

– Vad som händer i södra Sverige framöver beror mycket på om regeringen ger tillstånd till havsbaserad vindkraft eller inte, säger Erik Almqvist på vindkraftens branschorganisation Svensk Vindenergi.

I fjol byggdes ingen havsbaserad vindkraft alls i Sverige, och så har det sett ut i många år nu.

Men vi ser samtidigt att vindkraft inte längre bara är en miljöfråga, utan numera också en tillväxtfråga, på till exempel platser med batterifabriker eller andra energiintensiva industrier. Det tror jag kanske kommer att underlätta utbyggnaden i söder, säger Erik Almqvist.

Just nu pågår en statlig utredning som ska se över hur landets kommuner kan kompenseras för vindkraftsutbyggnad. Den utredningen presenteras i slutet av april.

I hela landet installerades 410 nya vindkraftverk under 2022, en ökning med 9 procent jämfört med året innan. Det är dock en något lägre utbyggnadstakt än året innan.

– Vi har fortfarande en del efterföljningar från pandemin som spökar. Sedan har energikrisen och de politiska interventionerna på elmarknaden i Europa, med pristak och liknande, gjort att man blivit försiktigare med investeringar, säger Erik Almqvist.

– 2023 kommer utbyggnadstakten fortsatt vara god men även om det saktar ned lite 2024 och 2025 så tror vi att vi kan behöva justera upp prognosen på sikt.

Totalt producerade den installerade vindkraften i landet i fjol omkring 33 terrawattimmar el, vilket motsvarar ungefär en femtedel av landets produktion. Det kan jämföras med 27 terrawattimmar året innan.

Den genomsnittliga effekten för landets vindkraftverk fortsatte öka i fjol. Varje nytt vindkraftverk kan alltså producera allt mer el, på grund av teknikutvecklingen, och att det byggs högre kraftverk i dag än för några år sedan.

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.