Fler varsel i Skåne än för ett år sedan

Skåne län Varsel
En person söker i Platsbanken
Martin Olsson, Newsworthy

Antalet varsel minskade visserligen under mars jämfört med månaden innan i Skåne län, men de tre senaste månaderna har totalt 1 577 personer varslats om uppsägning – vilket är 900 fler än motsvarande period för ett år sedan.

621 personer varslades om uppsägning i Skåne under mars 2023. Det är 63 färre än i februari. Sett över de tre senaste månaderna har totalt 1 577 varsel rapporterats i Skåne, vilket är mer än dubbelt så många som under motsvarande period i fjol. I början av pandemin, i mars 2020, varslades som mest 2 418 personer under en månad i Skåne.

Ladda ner i fler format

Flest varsel i Stockholms län

I hela riket varslades 4 662 personer under mars 2023, vilket är drygt 11 000 färre än i februari men nästan 2 300 fler än i mars 2022. Under de tre senaste månaderna har totalt knappt 25 700 varslats om uppsägning i Sverige. De siffrorna är kraftigt påverkade av att Humana Assistans varslade hela sin personal, runt 11 000 personer, i februari. Detta efter att Ivo dragit in tillståndet för personlig assistans. Under tiden rättsprocessen som tagit vid pågår fortsätter verksamheten i företaget.

Skåne är det län där fjärde flest varsel rapporterats under månaden. Det ska sägas att länstillhörigheten bygger på organisationsnumret hos arbetsgivaren, vilket gör att varsel registreras i det län där huvudkontoret är beläget – inte nödvändigtvis där de som berörs av varslet finns. Och många huvudkontor finns just i Stockholm, även om varslen egentligen kan beröra andra län.

Varsel per län under mars 2023
LänVarsel mars 2023Per 10 000 invånare*Varsel januari 2023 - mars 2023Varsel januari 2022 - mars 2022
Stockholm1 968116 7122 232
Uppsala2881035268
Västra Götaland90472 442577
Skåne62161 577677
Dalarna1146182108
Kalmar9152430
Södermanland1115151255
Västerbotten103523524
Västernorrland77410943
Östergötland1204404259
Halland62317376
Jämtland2431597
Kronoberg282262114
Norrbotten35219471
Örebro26111 432222
Värmland22115436
Västmanland19118165
Gävleborg19123111
Jönköping231367228
Blekinge71340
Gotland00800

*Här baserat på befolkningen 15-74 år.

Störst andel av varslen, 1 025 stycken, lades inom industrin1. Det är den högsta siffran i branschen sedan november 2022. Näst flest varsel den senaste månaden lades inom handeln2, där varslen berörde 855 personer. Det är en relativt hög siffra för branschen.

Om man räknar samman alla varsel de senaste tolv månaderna finns flest berörda inom vård och omsorg – 13 458 personer – vilket motsvarar ungefär en fjärdedel av alla lagda varsel under året.

Varsel per näringsgren mars 2023
BranschVarsel mars 2023Varsel februari 2023Varsel mars 2022
Tillverkning1 025739406
Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar8551 431367
Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster613301479
Byggverksamhet516497351
Vård och omsorg; sociala tjänster42411 428200
Transport och magasinering291271174
Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik24654086
Informations- och kommunikationsverksamhet190108113
Hotell- och restaurangverksamhet1785514
Annan serviceverksamhet1196654
Utbildning11862109
Finans- och försäkringsverksamhet539215
Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering14317
Fastighetsverksamhet1200
Kultur, nöje och fritid8470
Jordbruk, skogsbruk och fiske01610
Utvinning av mineral000
Försörjning av el, gas, värme och kyla0013
Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring000
Övrigt000
Ladda ner i fler format

Rapporteringen av länstillhörighet har förändrats och historiska siffror är inte helt jämförbara på länsnivå, men i hela landet finns några tydliga toppar under de tre senaste decennierna: Krisen i början av 1990-talet, finanskrisen i slutet av 00-talet och nu senast corona-våren 2020.

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.