Högsta antalet varslade sedan maj 2020 på Gotland

Gotlands län Varsel
Arbetsförmedlingens huvudkontor, fasadskylt
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

80 personer varslades i Gotlands län i februari. Det är den högsta siffran sedan maj 2020.

Efter två månader utan rapporterade varsel i länet varslades 80 personer på Gotland under februari 2023. Sett över de tre senaste månaderna har totalt 80 varsel rapporterats på Gotland, jämfört med sju stycken motsvarande period 2022.

Ladda ner i fler format
 • Originalformat, högupplöst: pngsvg
 • 4:3, originalformat med padding: pngwebp
 • 16:9, originalformat med padding: pngwebp
 • 8:3, originalformat med padding: pngwebp
 • Med ram (30px): pngwebp
 • Med ram (60px): pngwebp

Flest varsel i Örebro län

I hela riket varslades 15 684 personer under februari 2023, vilket är den högsta noteringen sedan april 2020 och drygt 14 400 fler än februari i fjol. Under de tre senaste månaderna har totalt omkring 23 500 varslats om uppsägning i Sverige. Det är nästan sex gånger så många som mostvarande period för ett år sedan. Tidigare i februari bekräftade Humana Assistans att de varslat hela sin personal, runt 11 000 personer, efter att Ivo dragit in tillståndet för personlig assistans. Under tiden rättsprocessen som tagit vid pågår fortsätter verksamheten i företaget.

Med hänsyn tagen till befolkningen är Gotland det län som hade näst flest varsel i landet under februari. Flest – både per invånare och i absoluta tal – hade Örebro län där 11 305 personer berördes. Det ska sägas att länstillhörigheten bygger på organisationsnumret hos arbetsgivaren, vilket gör att varsel registreras i det län där huvudkontoret är beläget – inte nödvändigtvis där de som berörs av varslet finns. Humana Assistans har sitt säte i Örebro län.

Varsel per län under februari 2023
LänVarsel februari 2023Per 10 000 invånare*Varsel december 2022 - februari 2023Varsel december 2021 - februari 2022
Örebro11 30551411 42530
Gotland8018807
Jämtland115121507
Stockholm1 66995 7891 322
Kalmar13781670
Västra Götaland97181 873583
Skåne68471 336605
Gävleborg130621938
Västmanland117619794
Värmland97514044
Halland66311142
Jönköping562461275
Västerbotten41218230
Östergötland642328213
Uppsala46220874
Dalarna32210074
Södermanland322142258
Kronoberg141273112
Norrbotten16120788
Västernorrland1218477
Blekinge003315

*Här baserat på befolkningen 15-74 år.

Störst andel av varslen, 11 428 stycken, lades inom vård och omsorg1. Det är den högsta månadssiffran för branschen de senaste åren – i februari 2023 varslades 11 428 personer. Näst flest varsel den senaste månaden lades inom handeln2, där varslen berörde 1 431 personer. Det är den högsta siffran i branschen sedan april 2020.

Även när räknar samman alla varsel de senaste tolv månaderna finns flest berörda inom vård och omsorg – 13 097 personer – vilket motsvarar ungefär en fjärdedel av alla lagda varsel under året.

Varsel per näringsgren februari 2023
BranschVarsel februari 2023Varsel januari 2023Varsel februari 2022
Vård och omsorg; sociala tjänster11 4286463
Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar1 431533166
Tillverkning739827112
Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik54021559
Byggverksamhet497585173
Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster301589177
Transport och magasinering271285282
Informations- och kommunikationsverksamhet1081 74167
Finans- och försäkringsverksamhet92960
Annan serviceverksamhet665810
Utbildning6212955
Hotell- och restaurangverksamhet5512535
Kultur, nöje och fritid471048
Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering31810
Jordbruk, skogsbruk och fiske1650
Utvinning av mineral050
Försörjning av el, gas, värme och kyla000
Fastighetsverksamhet0240
Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring090
Övrigt0200
Ladda ner i fler format
 • Originalformat, högupplöst: pngsvg
 • 4:3, originalformat med padding: pngwebp
 • 16:9, originalformat med padding: pngwebp
 • 8:3, originalformat med padding: pngwebp
 • Med ram (30px): pngwebp
 • Med ram (60px): pngwebp

Rapporteringen av länstillhörighet har förändrats och historiska siffror är inte helt jämförbara på länsnivå, men i hela landet finns några tydliga toppar under de tre senaste decennierna: Krisen i början av 1990-talet, finanskrisen i slutet av 00-talet och nu senast corona-våren 2020. Så även på Gotland. Och i absoluta tal lades flest varsel i länet i mars 2005, knappt 500, jämfört med knappt 400 i september 1995 och drygt 100 i april 2020.

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.