Kvinnornas medianlön ikapp männens i Flens kommun

Flens kommun Jämställdhet
Man och kvinna på mynthögar
Martin Olsson, Newsworthy

För tio år sedan låg medianlönen för kommunalt anställda män i Flens kommun 592 kronor högre än för kvinnor. Nu är kvinnorna i kapp – men betyder det att lönerna är jämställda?

När den kommunala lönestatistiken för 2021 publicerades förra året markerades i tysthet ett historiskt skifte: För första gången någonsin var kvinnornas medianlön högre än männens. I två av tre svenska kommuner ligger nu kommunalt anställda kvinnors medianlöner antingen på samma nivå eller högre än männens. För tio år sedan hade männen högre medianlön i 254 av 290 kommuner.

Kvinnors medianlön i förhållande till männens i Flens kommun
Ladda ner i fler format
  • Originalformat, högupplöst: pngsvg
  • 4:3, originalformat med padding: pngwebp
  • 16:9, originalformat med padding: pngwebp
  • 8:3, originalformat med padding: pngwebp
  • Med ram (30px): pngwebp
  • Med ram (60px): pngwebp

Och även i Flens kommun har utvecklingen gått åt samma håll: 2012 tjänade mediankvinnan 98 procent av medianmannens lön. 2021 låg de anställda kvinnornas medianlön på 31 107, vilket är 108 kronor mer än medianlönen för män.

Så betyder det att kommunerna är jämställda nu?

– Nej, men vi kan konstatera att det har hänt en hel del, säger Charlotta Undén, projektledare på Sveriges kommuner och region, SKR.

– Medellönen är fortfarande högre för män i kommunal sektor i landet som helhet, även om skillnaden har minskat över tid. Löneskillnaden är relativt liten i kommunal sektor, betydligt mindre än i regioner, stat och privat sektor. En stor del av löneskillnaden förklaras av skillnader i yrke, utbildning och ålder.

"Kvinnor är mer frånvarande på arbetsmarknaden"

Medellönen är alltså fortfarande högre för män i kommunal sektor i landet som helhet. Så är det även i Flens kommun, där medellönen är 500 kronor högre för män.

– Kvinnor arbetar mer deltid, kvinnor är generellt de som tar mer vabb och föräldraledighet, kvinnor tar ett större ansvar hemma. Det får stora konsekvenser när det gäller livsinkomst och karriärutveckling. Kvinnor behöver öka sin närvaro på arbetsmarknaden, säger Charlotta Undén.

Så vad kan kommunerna och SKR göra?

– Förutom att göra årliga lönekartläggningar och se till att lönerna är rättvisa för lika och likvärdigt arbete så handlar det för SKR:s del mycket om att öka närvaron för kvinnor på arbetsmarknaden. Heltidsarbete ska bli norm och vi vill att kvinnor och män delar lika på föräldraledighet, vab och obetalt arbete i hemmet.

Charlotta Undén nämner särskilt Heltidsresan, där SKR och Kommunal arbetar för att heltidsarbete ska bli norm.

– Här blir jämställdheten både ett mål och ett medel. Mål därför att jämställdhet är principiellt viktigt, men det är också ett medel att lösa kompetensbristen. Det är lättare att locka kompetens om man får en heltid och har kollegor som jobbar heltid, istället för att hela tiden behöver läras upp på nytt.

Vad har ni fått för reaktioner ute i kommunerna?

– Vi får mycket reaktioner och blandade rekationer som det blir när det sker en förädring. Det är viktigt att medarbetare, fack och arbetsgivare är med tillsammans och att de som påverkas av förändringen kan vara med och påverka och få information under hela vägen. I många verksamheter har införandet av heltidsorganisationer gått väldigt bra.

Trenden syns i Södermanlands län

Trenden med ökande medianlön för kvinnor återfinns i Södermanland som helhet. 2012 var medianlönen högre för män än för kvinnor i åtta av nio kommuner. 2021 var kvinnornas lön högre i samtliga kommuner. I Oxelösunds kommun var skillnaden störst – 2 148 kronor.

Kommunalt anställda kvinnor och mäns medianlön i Södermanlands län
KommunMedianlön kvinnor 2021Medianlön män 2021Skillnad
Eskilstuna31 06630 700366
Flen31 10731 000108
Gnesta31 27530 713562
Katrineholm30 71530 000715
Nyköping30 72430 800−76
Oxelösund31 47929 3312 148
Strängnäs31 11830 980139
Trosa31 99231 550442
Vingåker29 92028 0001 920
Källa: SCB/Kolada

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.