Kvinnornas medianlön högre än männens i Lycksele kommun

Lycksele kommun Jämställdhet
Man och kvinna på mynthögar
Martin Olsson, Newsworthy

För tio år sedan låg medianlönen för kommunalt anställda män i Lycksele kommun 510 kronor högre än för kvinnor. Nu har kvinnorna gått om – men betyder det att lönerna är jämställda?

När den kommunala lönestatistiken för 2021 publicerades förra året markerades i tysthet ett historiskt skifte: För första gången någonsin var kvinnornas medianlön högre än männens. I två av tre svenska kommuner ligger nu kommunalt anställda kvinnors medianlöner antingen på samma nivå eller högre än männens. För tio år sedan hade männen högre medianlön i 254 av 290 kommuner.

Kvinnors medianlön i förhållande till männens i Lycksele kommun
Ladda ner i fler format
  • Originalformat, högupplöst: pngsvg
  • 4:3, originalformat med padding: pngwebp
  • 16:9, originalformat med padding: pngwebp
  • 8:3, originalformat med padding: pngwebp
  • Med ram (30px): pngwebp
  • Med ram (60px): pngwebp

Och även i Lycksele kommun har utvecklingen gått åt samma håll: 2012 tjänade mediankvinnan 98 procent av medianmannens lön. 2021 låg de anställda kvinnornas medianlön på 29 500, vilket är 1 000 kronor mer än medianlönen för män.

Så betyder det att kommunerna är jämställda nu?

– Nej, men vi kan konstatera att det har hänt en hel del, säger Charlotta Undén, projektledare på Sveriges kommuner och region, SKR.

– Medellönen är fortfarande högre för män i kommunal sektor i landet som helhet, även om skillnaden har minskat över tid. Löneskillnaden är relativt liten i kommunal sektor, betydligt mindre än i regioner, stat och privat sektor. En stor del av löneskillnaden förklaras av skillnader i yrke, utbildning och ålder.

"Kvinnor är mer frånvarande på arbetsmarknaden"

Medellönen är alltså fortfarande högre för män i kommunal sektor i landet som helhet. I Lycksele kommun däremot ligger kvinnornas medellön 300 kronor över männens.

– Kvinnor arbetar mer deltid, kvinnor är generellt de som tar mer vabb och föräldraledighet, kvinnor tar ett större ansvar hemma. Det får stora konsekvenser när det gäller livsinkomst och karriärutveckling. Kvinnor behöver öka sin närvaro på arbetsmarknaden, säger Charlotta Undén.

Så vad kan kommunerna och SKR göra?

– Förutom att göra årliga lönekartläggningar och se till att lönerna är rättvisa för lika och likvärdigt arbete så handlar det för SKR:s del mycket om att öka närvaron för kvinnor på arbetsmarknaden. Heltidsarbete ska bli norm och vi vill att kvinnor och män delar lika på föräldraledighet, vab och obetalt arbete i hemmet.

Charlotta Undén nämner särskilt Heltidsresan, där SKR och Kommunal arbetar för att heltidsarbete ska bli norm.

– Här blir jämställdheten både ett mål och ett medel. Mål därför att jämställdhet är principiellt viktigt, men det är också ett medel att lösa kompetensbristen. Det är lättare att locka kompetens om man får en heltid och har kollegor som jobbar heltid, istället för att hela tiden behöver läras upp på nytt.

Vad har ni fått för reaktioner ute i kommunerna?

– Vi får mycket reaktioner och blandade rekationer som det blir när det sker en förädring. Det är viktigt att medarbetare, fack och arbetsgivare är med tillsammans och att de som påverkas av förändringen kan vara med och påverka och få information under hela vägen. I många verksamheter har införandet av heltidsorganisationer gått väldigt bra.

Trenden syns i Västerbottens län

Trenden med ökande medianlön för kvinnor återfinns i Västerbotten som helhet. 2012 var medianlönen högre för män än för kvinnor i tolv av 15 kommuner. 2021 låg medianlönen för kvinnor i paritet med eller högre än männen i 14 av länets kommuner. I Nordmalings kommun är skillnaden fortfarande omkring 400 kronor till männens favör, medan kvinnornas medianlön är knappt 2 500 kronor högre än männens i Bjurholms kommun.

Kommunalt anställda kvinnor och mäns medianlön i Västerbottens län
KommunMedianlön kvinnor 2021Medianlön män 2021Skillnad
Bjurholm29 45526 9652 490
Dorotea29 52928 0101 519
Lycksele29 50028 5001 000
Malå30 32428 5411 784
Nordmaling30 55930 962−403
Norsjö29 36827 6201 749
Robertsfors29 80029 162639
Skellefteå31 02030 361659
Sorsele29 49828 2621 236
Storuman29 93729 84493
Umeå30 95329 9001 053
Vilhelmina29 55228 990563
Vindeln30 20629 0501 156
Vännäs31 40930 794615
Åsele29 43828 3041 134
Källa: SCB/Kolada

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.