Kvinnornas medianlön högre än männens i Finspångs kommun

Finspångs kommun Jämställdhet
Man och kvinna på mynthögar
Martin Olsson, Newsworthy

För tio år sedan låg medianlönen för kommunalt anställda män i Finspångs kommun 1 530 kronor högre än för kvinnor. Nu har kvinnorna gått om – men betyder det att lönerna är jämställda?

När den kommunala lönestatistiken för 2021 publicerades förra året markerades i tysthet ett historiskt skifte: För första gången någonsin var kvinnornas medianlön högre än männens. I två av tre svenska kommuner ligger nu kommunalt anställda kvinnors medianlöner antingen på samma nivå eller högre än männens. För tio år sedan hade männen högre medianlön i 254 av 290 kommuner.

Kvinnors medianlön i förhållande till männens i Finspångs kommun
Ladda ner i fler format
  • Originalformat, högupplöst: pngsvg
  • 4:3, originalformat med padding: pngwebp
  • 16:9, originalformat med padding: pngwebp
  • 8:3, originalformat med padding: pngwebp
  • Med ram (30px): pngwebp
  • Med ram (60px): pngwebp

Och även i Finspångs kommun har utvecklingen gått åt samma håll: 2012 tjänade mediankvinnan 94 procent av medianmannens lön. 2021 låg de anställda kvinnornas medianlön på 29 820, vilket är 783 kronor mer än medianlönen för män.

Så betyder det att kommunerna är jämställda nu?

– Nej, men vi kan konstatera att det har hänt en hel del, säger Charlotta Undén, projektledare på Sveriges kommuner och region, SKR.

– Medellönen är fortfarande högre för män i kommunal sektor i landet som helhet, även om skillnaden har minskat över tid. Löneskillnaden är relativt liten i kommunal sektor, betydligt mindre än i regioner, stat och privat sektor. En stor del av löneskillnaden förklaras av skillnader i yrke, utbildning och ålder.

"Kvinnor är mer frånvarande på arbetsmarknaden"

Medellönen är alltså fortfarande högre för män i kommunal sektor i landet som helhet. Så är det även i Finspångs kommun, där medellönen är 600 kronor högre för män.

– Kvinnor arbetar mer deltid, kvinnor är generellt de som tar mer vabb och föräldraledighet, kvinnor tar ett större ansvar hemma. Det får stora konsekvenser när det gäller livsinkomst och karriärutveckling. Kvinnor behöver öka sin närvaro på arbetsmarknaden, säger Charlotta Undén.

Så vad kan kommunerna och SKR göra?

– Förutom att göra årliga lönekartläggningar och se till att lönerna är rättvisa för lika och likvärdigt arbete så handlar det för SKR:s del mycket om att öka närvaron för kvinnor på arbetsmarknaden. Heltidsarbete ska bli norm och vi vill att kvinnor och män delar lika på föräldraledighet, vab och obetalt arbete i hemmet.

Charlotta Undén nämner särskilt Heltidsresan, där SKR och Kommunal arbetar för att heltidsarbete ska bli norm.

– Här blir jämställdheten både ett mål och ett medel. Mål därför att jämställdhet är principiellt viktigt, men det är också ett medel att lösa kompetensbristen. Det är lättare att locka kompetens om man får en heltid och har kollegor som jobbar heltid, istället för att hela tiden behöver läras upp på nytt.

Vad har ni fått för reaktioner ute i kommunerna?

– Vi får mycket reaktioner och blandade rekationer som det blir när det sker en förädring. Det är viktigt att medarbetare, fack och arbetsgivare är med tillsammans och att de som påverkas av förändringen kan vara med och påverka och få information under hela vägen. I många verksamheter har införandet av heltidsorganisationer gått väldigt bra.

Trenden syns i Östergötlands län

Trenden med ökande medianlön för kvinnor återfinns i Östergötland som helhet. 2012 var medianlönen högre för män än för kvinnor i 13 av 13 kommuner. 2021 låg medianlönen för kvinnor i paritet med eller högre än männen i nio av länets kommuner. I Ödeshögs kommun är skillnaden fortfarande knappt 2 100 kronor till männens favör, medan kvinnornas medianlön är knappt 1 800 kronor högre än männens i Ydre kommun.

Kommunalt anställda kvinnor och mäns medianlön i Östergötlands län
KommunMedianlön kvinnor 2021Medianlön män 2021Skillnad
Boxholm31 67631 58789
Finspång29 82029 037783
Kinda30 50028 7991 701
Linköping31 40030 490911
Mjölby31 13231 955−823
Motala31 16231 475−313
Norrköping30 16529 500665
Söderköping31 10131 000101
Vadstena31 20331 382−179
Valdemarsvik31 11430 313801
Ydre30 00028 2501 750
Åtvidaberg30 72630 490236
Ödeshög29 92132 013−2 091
Källa: SCB/Kolada

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.