Stora skillnader i betygsättning i gymnasiet – vissa Lyckseleskolor generösare än andra

Lycksele kommun Skola
Skolkorridor
Kyo Azuma, Unsplash

Betygsättningen i svenska gymnasieskolor är inte likvärdig, och nu ska regeringen utreda hur den ska bli mer rättvis. I Lycksele kommun finns både skolor som är generösare och restriktivare med betygen.

Forskare och skolmyndigheter har återkommande konstaterat att det finns stora brister i likvärdighet när det gäller betygsättning i Sverige. Ett betyg kan betyda något i den ena skolan och något annat i en annan – vilket gör att elever från olika gymnasieskolor får olika förutsättningar att komma in på högskoleutbildningar eller att klara gymnasieexamen.

I höstas kom Riksrevisionen fram till att de insatser som hittills gjorts inte gett önskat resultat och på deras rekommendation har nu regeringen beslutat att utreda hur betygssättningen kan bli mer rättvis.

– Om betygen inte rättvisande speglar elevers kunskaper kan det leda till negativa konsekvenser både för individ och samhälle. Det är därför viktigt att åtgärda de brister i systemet som synliggörs, sa skolminister Lotta Edholm (L) i ett pressmeddelande när utredningen presenterades.

Ett av få sätt att undersöka likvärdig betygssättning är att jämföra betyget på nationella provet och på betyget i hela kursen, vilket Skolverket gör varje år. Utifrån siffrorna går det inte att säga om eleverna har fått för höga eller låga betyg: det finns inga statliga regler för hur stor avvikelsen mellan prov- och kursresultat får vara och lärare kan göra bedömningen att elever nått kunskapsmålen även om de hade lägre betyg på provet.

Däremot går det att jämföra skolorna med andra skolor med liknande resultat på de nationella proven – och på så sätt se om en skola är mer eller mindre generös i sin betygssättning.

Generösa betyg i fem kurser i Lycksele

Newsworthy har analyserat skillnaden mellan provresultat och betyg i tolv kurser vid fyra gymnasieenheter i Lycksele från vårterminen 2022. För varje kurs och varje skola har vi jämfört andelen elever som fått ett högre betyg på kursen som helhet än på nationella provet med andra skolor som har ungefär samma provresultat. I fem av de här kurserna var betygsättningen generösare än på i liknande skolor. I fem var betygsättningen restriktivare.

Kursbetyg jämfört med resultat på nationella prov
SkolaMycket restriktivareRestriktivareRunt medelGenerösareMycket generösareEj jämförbara
Tannbergsskolan 12112
Tannbergsskolan 23
Tannbergsskolan 312
Tannbergsskolan 4313
* Newsworthy jämför här med skolor med ungefär samma medelbetyg på det nationella provet. Vi redovisar bara skolor där vi har jämförelsetal i minst ett ämne i den här tabellen. Skolor som räknas som ”mycket generösare” tillhör den tiondel av de jämförda skolorna där störst andel elever som fått ett högre betyg på kursen än på provet. Mycket restriktivare tillhör den tiondel där lägst andel elever fått högre betyg på kursen än på provet.

Tannbergsskolan 2 är en av skolorna i Lycksele som satte generösare betyg i alla jämförda kurser, i skolans fall tre stycken. I till exempel engelska 5 fick 39 procent av eleverna ett högre betyg på kursen än på nationella provet under vårterminen 2022. På de 199 andra skolor i landet som hade ungefär samma resultat på nationella provet var det i snitt 21 procent som fick ett högre betyg på kursen än på provet och Tannbergsskolan 2 tillhör de skolor i jämförelsen som var mer generösa. På Tannbergsskolan 4 var man däremot restriktivare än jämförda skolor i tre av fyra kurser.

Kurserna där högst andel fått högre betyg på kursen än på provet
SkolaKursAndel som fått högre betygI förhållande till liknande skolor*
Tannbergsskolan 1Matematik 467 %Mycket generösare
Tannbergsskolan 1Matematik 1A64 %Kring medel
Tannbergsskolan 2Matematik 1A61 %Generösare
Tannbergsskolan 3Matematik 1A60 %
Tannbergsskolan 3Svenska 157 %Generösare
Tannbergsskolan 4Matematik 1A55 %Kring medel
Tannbergsskolan 2Svenska 153 %Generösare
Tannbergsskolan 4Matematik 2B40 %Restriktivare
Tannbergsskolan 2Engelska 539 %Generösare
Tannbergsskolan 4Svenska 130 %Restriktivare
* Newsworthy jämför här med skolor med ungefär samma medelbetyg på det nationella provet. Saknas uppgift så saknas jämförelsetal för alla eller en del av eleverna. Skolor som räknas som ”mycket generösare” tillhör den tiondel där störst andel elever som fått ett högre betyg på kursen än på provet. Källa: Skolverket

Större avvikelse i friskolor

Skolornas avvikelser ändras ofta från år till år och från ämne till ämne. Generellt är det vanligare med högre kursbetyg i relation till provresultaten i friskolor. I Lycksele gick dock samtliga jämförda elever på kommunal skola. Enligt Skolverket är det också vanligare med generösare rättning av de nationella proven i friskolor, vilket kan innebära att skillnaden mellan kommunala och enskilda huvudmän kan vara ännu större i verkligheten.

Samtidigt är skillnaderna mellan olika friskolor och olika kommunala skolor stor. Det finns friskolor som är mycket restriktiva och kommunala som är generösa och skillnaderna mellan de olika skoltyperna kan förklara en liten del av skillnaderna i betygssättning i relation till provresultaten, skriver Skolverket. De pekar också på att det förekommer relativ betygssättning, att betygen sätts i relation till klasskamraterna. Ju högre prestationsnivå i undervisningsgruppen desto mer restriktivare betygssättning.

Andel som fått högre betyg på kursen än på nationella provet – skola för skola
SkolaTypEngelska 5Engelska 6Svenska 1Svenska 3Matematik 1AMatematik 1BMatematik 2BMatematik 3BMatematik 3CMatematik 4
Tannbergsskolan 1Kommunal8106467
Tannbergsskolan 2Kommunal395361
Tannbergsskolan 3Kommunal215760
Tannbergsskolan 4Kommunal12305540
– innebär att Skolverket har uppgift om provbetyg och kursbetyg från färre än 10 elever. De har därför maskats av verket. Källa: Skolverket

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.