Stora skillnader i betygsättning i gymnasiet – så står sig Prins Wilhelm gymnasiet

Flens kommun Skola
Barn i bibliotekskorridor
Unsplash

Betygsättningen i svenska gymnasieskolor är inte likvärdig, och nu ska regeringen utreda hur den ska bli mer rättvis. Här kan du se hur generösa Prins Wilhelm gymnasiet i Flens kommun var med betygen.

Forskare och skolmyndigheter har återkommande konstaterat att det finns stora brister i likvärdighet när det gäller betygsättning i Sverige. Ett betyg kan betyda något i den ena skolan och något annat i en annan – vilket gör att elever från olika gymnasieskolor får olika förutsättningar att komma in på högskoleutbildningar eller att klara gymnasieexamen.

I höstas kom Riksrevisionen fram till att de insatser som hittills gjorts inte gett önskat resultat och på deras rekommendation har nu regeringen beslutat att utreda hur betygssättningen kan bli mer rättvis.

– Om betygen inte rättvisande speglar elevers kunskaper kan det leda till negativa konsekvenser både för individ och samhälle. Det är därför viktigt att åtgärda de brister i systemet som synliggörs, sa skolminister Lotta Edholm (L) i ett pressmeddelande när utredningen presenterades.

Ett av få sätt att undersöka likvärdig betygssättning är att jämföra betyget på nationella provet och på betyget i hela kursen, vilket Skolverket gör varje år. Utifrån siffrorna går det inte att säga om eleverna har fått för höga eller låga betyg: det finns inga statliga regler för hur stor avvikelsen mellan prov- och kursresultat får vara och lärare kan göra bedömningen att elever nått kunskapsmålen även om de hade lägre betyg på provet.

Däremot går det att jämföra skolorna med andra skolor med liknande resultat på de nationella proven – och på så sätt se om en skola är mer eller mindre generös i sin betygssättning.

Relativt restriktiva betyg i en kurs

Newsworthy har analyserat skillnaden mellan provresultat och betyg på Sveriges gymnasieskolor från vårterminen 2022. För varje kurs och varje skola har vi jämfört andelen elever som fått ett högre betyg på kursen som helhet än på nationella provet med andra skolor som har ungefär samma provresultat.

I Flens kommun har vi kunnat jämföra prov- och kursbetyg i en kurs på Prins Wilhelm gymnasiet. I engelska 6 fick 14 procent av eleverna ett högre betyg på kursen än på nationella provet under vårterminen 2022. På de 45 andra skolor i landet som hade ungefär samma resultat på nationella provet var det i snitt 35 procent som fick ett högre betyg på kursen än på provet och Prins Wilhelm gymnasiet tillhör de skolor i jämförelsen som var mer restriktiva.

Större avvikelse i friskolor

Skolornas avvikelser ändras ofta från år till år och från ämne till ämne. Generellt är det vanligare med högre kursbetyg i relation till provresultaten i friskolor. I Flen gick dock samtliga jämförda elever på kommunal skola. Enligt Skolverket är det också vanligare med generösare rättning av de nationella proven i friskolor, vilket kan innebära att skillnaden mellan kommunala och enskilda huvudmän kan vara ännu större i verkligheten.

Samtidigt är skillnaderna mellan olika friskolor och olika kommunala skolor stor. Det finns friskolor som är mycket restriktiva och kommunala som är generösa och skillnaderna mellan de olika skoltyperna kan förklara en liten del av skillnaderna i betygssättning i relation till provresultaten, skriver Skolverket. De pekar också på att det förekommer relativ betygssättning, att betygen sätts i relation till klasskamraterna. Ju högre prestationsnivå i undervisningsgruppen desto mer restriktivare betygssättning.

Andel som fått högre betyg på kursen än på nationella provet – skola för skola i Södermanlands län (%)
SkolaKommunTypEngelska 5Engelska 6Svenska 1Svenska 3Matematik 1AMatematik 1BMatematik 2BMatematik 3BMatematik 3CMatematik 4
Grillska Gymnasiet EskilstunaEskilstunaEnskild527296963250
Jensen Gymnasium EskilstunaEskilstunaEnskild3962
Kunskapscompaniets Gymnasium i EskilstunaEskilstunaEnskild2041
NTI Gymnasiet EskilstunaEskilstunaEnskild81917503607
Realgymnasiet EskilstunaEskilstunaEnskild5567
Rekarnegymnasiet 1EskilstunaKommunal1238563735
Rekarnegymnasiet 2EskilstunaKommunal1415394817
Rinmangymnasiet RI 1NEskilstunaKommunal33231916501429
Rinmangymnasiet RI 2NEskilstunaKommunal919770537
S:t Eskils gymnasiumEskilstunaKommunal32333722
ZetterbergsgymnasietEskilstunaKommunal71168314219
Prins Wilhelm gymnasietFlenKommunal14
Duveholmsgymnasiet 1KatrineholmKommunal413954
Katrineholms Tekniska College 1KatrineholmKommunal19447341398
Katrineholms Tekniska College 2KatrineholmKommunal151460382411
LindengymnasietKatrineholmKommunal344249253613
Elteknikbranschens gymnasiumNyköpingEnskild6762
Framtidsgymnasiet NyköpingNyköpingEnskild125574
LBS Kreativa Gymnasiet NyköpingNyköpingEnskild276733
Nyköping Strand Utbildn.centerNyköpingEnskild302766
Nyköpings Enskilda GymnasiumNyköpingEnskild3124372713
Realgymnasiet NyköpingNyköpingEnskild204667
Nyköpings gymnasium GripenNyköpingKommunal23283346499251544
Nyköpings gymnasium NicoNyköpingKommunal20364077441228
Nyköpings gymnasium SkavstaNyköpingKommunal20146697
ÖknaskolanNyköpingRegion86
Europaskolan SträngnäsSträngnäsEnskild221715196
ThomasgymnasietSträngnäsKommunal1356353129151030
– innebär att Skolverket har uppgift om provbetyg och kursbetyg från färre än 10 elever. De har därför maskats av verket. Källa: Skolverket

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.