Nya kvartalssiffror: Fler flyttar till än från Ragunda – hit går flyttlassen

Ragunda kommun Befolkning
Flyttlådor
alanharder.ca, Flickr

Det var fler som flyttade från Ragunda än som flyttade till kommunen under fjärde kvartalet 2022. Och de flesta flyttade till andra kommuner i Jämtland – vilket är ovanligt.

Fler dog än föddes i Ragunda kommun under fjärde kvartalet 2022 – men fler flyttade till än från kommunen. Befolkningen minskade med sex personer jämfört med kvartalet innan. Därmed har Ragunda 5 174 invånare.

Antal invånare i slutet av varje kvartal sedan 2000 i Ragunda
Ladda ner i fler format
 • Originalformat, högupplöst: pngsvg
 • 4:3, originalformat med padding: pngwebp
 • 16:9, originalformat med padding: pngwebp
 • 8:3, originalformat med padding: pngwebp
 • Med ram (30px): pngwebp
 • Med ram (60px): pngwebp

Jämfört med för ett år sedan har befolkningen minskat med 36 personer. Ragunda har haft en negativ befolkningsutveckling under de flesta kvartal sedan millennieskiftet.

Befolkningsförändringar under fjärde kvartalet 2022 i Ragunda
Ladda ner i fler format
 • Originalformat, högupplöst: pngsvg
 • 4:3, originalformat med padding: pngwebp
 • 16:9, originalformat med padding: pngwebp
 • 8:3, originalformat med padding: pngwebp
 • Med ram (30px): pngwebp
 • Med ram (60px): pngwebp

Flest flyttar in från andra län än Jämtland

Under det fjärde kvartalet flyttade 66 personer till Ragunda medan 58 flyttade ut. Kommunen hade med andra ord ett litet positivt flyttnetto. Det har det oftast inte varit historiskt sett.

Flyttnetto per kvartal sedan #{year(EarliestDataPoint)} i Ragunda
Ladda ner i fler format
 • Originalformat, högupplöst: pngsvg
 • 4:3, originalformat med padding: pngwebp
 • 16:9, originalformat med padding: pngwebp
 • 8:3, originalformat med padding: pngwebp
 • Med ram (30px): pngwebp
 • Med ram (60px): pngwebp

Av de 66 som flyttade in kom de flesta från andra län – 33 personer – medan 20 flyttade in från andra kommuner i Jämtland och 13 invandrade från andra länder.

Av de 58 som lämnade kommunen flyttade 33 till övriga Jämtland, 24 till andra län och en till utlandet.

Flyttar till och från #{RegionShort} per kvartal sedan #{year(EarliestDataPoint)}
Ladda ner i fler format
 • Originalformat, högupplöst: pngsvg
 • 4:3, originalformat med padding: pngwebp
 • 16:9, originalformat med padding: pngwebp
 • 8:3, originalformat med padding: pngwebp
 • Med ram (30px): pngwebp
 • Med ram (60px): pngwebp

Ragundaborna brukar oftast flytta till kommuner i andra län, men under fjärde kvartalet 2022 flyttade de flesta som lämnade Ragunda till andra kommuner i Jämtlands län.

Fler dog än föddes

Det föddes sex barn i Ragunda under fjärde kvartalet, medan 21 personer avled. Det innebär att Ragunda hade ett negativt födelsenetto, vilket kommunen nästan alltid brukar ha.

Nettofödelsetal #{InRegion} per kvartal sedan #{year(EarliestDataPoint)}
Ladda ner i fler format
 • Originalformat, högupplöst: pngsvg
 • 4:3, originalformat med padding: pngwebp
 • 16:9, originalformat med padding: pngwebp
 • 8:3, originalformat med padding: pngwebp
 • Med ram (30px): pngwebp
 • Med ram (60px): pngwebp

Jämtlands befolkning ökar

Ragunda tillhör de 166 kommuner i riket vars befolkning minskade under fjärde kvartalet. Bland de åtta kommunerna i Jämtlands län minskade befolkningen i tre.

I hela riket ökade befolkningen med 12 887 personer under fjärde kvartalet och i slutet av december hade Sverige 10 521 556 invånare. Jämtland tillhör de 13 län där befolkningen ökade. Länet har nu 132 670 invånare.

Befolkningsförändringar i Jämtlands län under fjärde kvartalet 2022
KommunFolkmängdFörändring sedan förra kvartaletFörändring 1 årFörändring 10 år
Berg7 176+28+41−39
Bräcke6 162−32−13−493
Härjedalen10 185+16+71−61
Krokom15 532+27+180+942
Ragunda5 174−6−36−292
Strömsund11 397−41−76−741
Åre12 330+93+59+1 924
Östersund64 714+148+390+5 229

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.