Fler varsel i Örebro län än för ett år sedan

Örebro län Varsel
Arbetsförmedlingens huvudkontor, fasadskylt
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Antalet varsel om uppsägning ökade under januari i Örebro län. Under de tre senaste månaderna har 269 personer varslats – 175 fler än samma period för ett år sedan.

101 personer varslades om uppsägning i Örebro län under januari 2023. Det är 82 fler än i december. Sett över de tre senaste månaderna har totalt 269 varsel rapporterats i Örebro län, vilket är nästan tre gånger så många som under motsvarande period 2022. I början av pandemin, i juni 2020, varslades som mest 718 personer under en månad i Örebro län.

Ladda ner i fler format
 • Originalformat, högupplöst: pngsvg
 • 4:3, originalformat med padding: pngwebp
 • 16:9, originalformat med padding: pngwebp
 • 8:3, originalformat med padding: pngwebp
 • Med ram (30px): pngwebp
 • Med ram (60px): pngwebp

Flest varsel i Stockholms län

I hela riket varslades 5 328 personer under januari 2023, vilket är drygt 2 800 fler än i december och nästan 3 900 fler än januari 2022. Under de tre senaste månaderna har totalt omkring 13 500 varslats om uppsägning i Sverige. Det är tre gånger så många som under motsvarande period för ett år sedan.

Örebro län tillhör inte de värst drabbade länen. De flesta varslen rapporteras istället i Stockholms län – även med hänsyn tagen till folkmängd. Det ska sägas att länstillhörigheten bygger på organisationsnumret hos arbetsgivaren, vilket gör att en hel del varsel registreras i det län där huvudkontoret är beläget. Och många huvudkontor finns just i Stockholm, även om varslen egentligen kan beröra andra län.

Varsel per län under januari 2023
LänVarsel januari 2023Per 10 000 invånare*Varsel november 2022 - januari 2023Varsel november 2021 - januari 2022
Stockholm3 075177 0231 602
Kronoberg22015354103
Jönköping28811624322
Norrbotten143825253
Östergötland2206393106
Örebro101526994
Västerbotten91521261
Västra Götaland56741 817855
Gävleborg824138156
Skåne2723970569
Blekinge2726715
Västmanland45213079
Jämtland202517
Halland45217851
Dalarna36213883
Värmland3527150
Västernorrland2018774
Kalmar1512320
Uppsala18135384
Södermanland80135244
Gotland0057

*Här baserat på befolkningen 15-74 år.

Störst andel av varslen, 1 741 stycken, lades inom information och kommunikation1. Det är den högsta siffran i branschen sedan mars 2020 – i mars 2020 varslades 1 978 personer. Näst flest varsel den senaste månaden lades inom industrin2, där varslen berörde 827 personer. Det är, sett till de senaste åren, inte en uppseendeväckande siffra för branschen.

Om man räknar samman alla varsel de senaste tolv månaderna finns flest berörda inom industrin – 6 351 personer – vilket motsvarar ungefär en femtedel av alla lagda varsel under året.

Varsel per näringsgren januari 2023
BranschVarsel januari 2023Varsel december 2022Varsel januari 2022
Informations- och kommunikationsverksamhet1 74119710
Tillverkning827563485
Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster58929571
Byggverksamhet585278145
Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar533306173
Transport och magasinering285276171
Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik21520323
Utbildning1293968
Hotell- och restaurangverksamhet12587100
Finans- och försäkringsverksamhet96127
Vård och omsorg; sociala tjänster64127105
Annan serviceverksamhet584627
Fastighetsverksamhet242023
Övrigt20011
Kultur, nöje och fritid104412
Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring905
Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering800
Jordbruk, skogsbruk och fiske500
Utvinning av mineral500
Försörjning av el, gas, värme och kyla000
Ladda ner i fler format
 • Originalformat, högupplöst: pngsvg
 • 4:3, originalformat med padding: pngwebp
 • 16:9, originalformat med padding: pngwebp
 • 8:3, originalformat med padding: pngwebp
 • Med ram (30px): pngwebp
 • Med ram (60px): pngwebp

Rapporteringen av länstillhörighet har förändrats och historiska siffror är inte helt jämförbara på länsnivå, men i hela landet finns några tydliga toppar under de tre senaste decennierna: Krisen i början av 1990-talet, finanskrisen i slutet av 00-talet och nu senast corona-våren 2020. Så även i Örebro län. Och i absoluta tal lades flest varsel i länet i april 2001, drygt 1 800, jämfört med knappt 1 100 i september 1995 och drygt 700 i juni 2020.

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.