214 flyg landade på Visby flygplats under december

Gotlands län Flygtrafik
Flygplan i luften
Philip Myrtorp, Unsplash

Det landade ungefär lika många flyg i Gotlands län som året innan i december. Därmed ser trafiken nu ut att ha planat ut på en lägre nivå än före covid 19-pandemin. Det visar månadens flygstatistik från Transport­styrelsen.

Totalt landade knappt 14 000 flyg i kommersiell trafik på svenska flygplatser förra månaden (privat- och skolflygplan, militärflygplan, räddningsflygningar och en del andra arbetsflygningar ej inräknade). Det är ungefär fyra femtedelar av vad som varit väntat utan pandeminedgången1, om de senaste årens sakta nedåtgående trafiktrend inom passagerarflyget hade stått sig.

På Visby flygplats landade 214 kommersiella flyg i december. Det kan jämföras med 212 landningar samma månad året innan. December har historiskt varit en månad då Gotlands­flygplatsen har relativt lite trafik. I år var trafiken dock bara tre fjärdedelar av det väntade för månaden1, givet utvecklingen åren närmast före pandemin. Totalt reste omkring 16 900 passagerare till och från flygplatsen.

Ladda ner i fler format

All reguljär trafik på flygplatsen gick inrikes förra månaden. Utrikestrafiken har varit i stort sett obefintlig även decembermånaderna närmast före pandemin.

Mellan covidutbrottet i Sverige i mars 2020 och slutet av december 2022 landade totalt 7 725 flyg på Visby flygplats. Det är omkring 2 000 färre än vad som varit väntat utan pandemi, om tidigare trender i passagerartrafiken hade stått sig. 1

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.