Jämnare flyktingmottagning under Ukrainakriget – så många finns i Skurup

Skurups kommun Migration
Sedan 1 juli tar kommunerna över ansvaret för att ordna boende åt ukrianska skyddssökande. Så många finns i Skurup
Gustav Gatu, Newsworthy

Sedan lagen ändrades har de ukrainska flyktingarna fördelats jämnare över landet. I Skurup finns 58 personer.

Av de 8 miljoner människor som flytt Ukraina sedan Rysslands invasion i februari har drygt 50 000 kommit till Sverige och i slutet av december fanns knappt 39 000 personer som hade skydd under massflyktsdirektivet i Migrationsverkets system. Och av dem fanns 58 i Skurup. Det är ungefär lika många som i slutet av juni.

Under flyktinghösten 2015 fick en del kommuner oproportionerligt många asylsökande placerade i kommunen. För att få en jämnare fördelning av boendeplatserna över landet trädde en ny lag i kraft den 1 juli: Kommunerna ska ordna boenden till dem som flytt Ukraina enligt fördelningstal som Migrationsverket tagit fram, baserat på bland annat befolkning, arbetsmarknad och hur många nyanlända som kommunen redan tagit emot.

13 har fått kommunalt boende i Skurup

Skurups kommun fick ansvar för 46 platser, varav 13 hittills har fyllts. Hade flyktingarna placerats jämnt över landet enligt fördelningstalen borde Skurup ha haft 30 – alltså 17 fler – i sina boenden.

Men hur många av platserna som använts i respektive kommun skiljer sig åt över landet. I 43 kommuner har samtliga platser utnyttjats, medan inte ens var femte har använts i andra. Enligt Migrationsverkets beror det på att verket har försökt ta hänsyn till de som kommit innan 1 juli och hunnit börja etablera sig på en ort. Därför har många av dem som fanns i Migrationsverkets boenden då blivit kvar i samma kommun. För dem som kommit efter 1 juli har fokus skiftat till att anvisa till olika kommuner för att få en jämn fördelning över landet.

29 kommunala platser under 2023

Fördelningstalen byggde på en prognos från Migrationsverket där man räknade med att 55 000 från Ukraina skulle söka skydd i Sverige under året. I själva verket blev de något färre – drygt 50 000. Dessutom har runt 6 000 lämnat Sverige igen. Av dem som stannat i landet var det en större andel än beräknat som ordnade sitt boende på egen hand – och därmed inte omfattades av den nya lagen. Av kommunernas 23 500 platser var drygt 15 400 fyllda i slutet av december.

Graf: Migrationsverkets prognos för antal asylsökande från Ukraina under 2022
Ladda ner i fler format
 • Originalformat, högupplöst: pngsvg
 • 4:3, originalformat med padding: pngwebp
 • 16:9, originalformat med padding: pngwebp
 • 8:3, originalformat med padding: pngwebp
 • Med ram (30px): pngwebp
 • Med ram (60px): pngwebp

Migrationsverkets huvudscenario för 2023 är att 15 000 skyddsökande från Ukraina kommer till Sverige och regeringen har beslutat att maximalt 7 100 får anvisas till kommunerna, vilket ryms inom de ännu inte fyllda platserna för 2022. För Skurups del rör det sig om 29 platser, förutom de 13 personer som redan finns i kommunens boenden. Det innebär att kommunen ska tillhandahålla fyra platser färre jämfört med de ursprungliga fördelningstalen från i somras.

Jämnare än i juni – men fortfarande skillnader

Innan den nya lagen trädde i kraft fanns knappt 34 500 personer med skydd under massflyktsdirektivet i Migrationsverkets system, ojämnt spridda över landet. I en handfull kommuner fanns inga ukrainska flyktingar alls, medan till exempel Högsby kommun, med knappt 6 000 invånare, hade tagit emot närmare 150 stycken. I slutet av året var spridningen inte lika stor – enligt Migrationsverkets siffror fanns ukrainska flyktingar i alla kommuner. Flest sett till befolkning har Ragunda kommun, 111 personer per 10 000 invånare.

Graf: Antal personer med skydd under massflyktsdirektivet i Migrationsverkets system per kommun
Varje punkt representerar en kommun och placeringen på X-axeln representerar hur många ukrainska flyktingar som fanns per invånare i kommunen i slutet på juni samt slutet på december 2022.
Ladda ner i fler format
 • Originalformat, högupplöst: pngsvg
 • 4:3, originalformat med padding: pngwebp
 • 16:9, originalformat med padding: pngwebp
 • 8:3, originalformat med padding: pngwebp
 • Med ram (30px): pngwebp
 • Med ram (60px): pngwebp

Av de omkring 38 600 som fanns i systemet den sista december har drygt 23 400 ordnat eget boende. De ingår inte i fördelningen av kommunplatser. Till största delen finns de med eget boende i storstäderna och Stockholmsområdet. De flesta ukrainska flyktingar i Skurup – 44 personer – bor just i eget boende.

Kommunala boendeplatser i Skåne län
KommunFördelningstal 2022Antal flyktingar som fått boendeFördelningstal 2023
Bjuv28917
Bromölla000
Burlöv23203
Båstad542228
Eslöv823442
Helsingborg338105204
Hässleholm49463
Höganäs812549
Hörby28280
Höör503711
Klippan391918
Kristianstad96951
Kävlinge914739
Landskrona983159
Lomma1026433
Lund29923457
Malmö605394185
Osby22202
Perstorp15150
Simrishamn571735
Sjöbo401522
Skurup461329
Staffanstorp802746
Svalöv110
Svedala913648
Tomelilla23203
Trelleborg1273977
Vellinge1304079
Ystad1097926
Ängelholm1026731
Åstorp351815
Örkelljunga21210
Östra Göinge000
Källa: Migrationsverket

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.