Framtidens vintrar: Sorsele förlorar minst tre veckors snö

Sorsele kommun Klimat
 <a href="https://www.flickr.com/photos/joncandy/5268534783/sizes/l/">joncandy, Flickr (CC BY-SA 2.0)</a>
joncandy, Flickr (CC BY-SA 2.0)

Vita jular är än så länge ett givet inslag i Sorsele. Men med klimatförändringen minskar snöchanserna på julafton. Enligt SMHI:s scenarier kan Sorsele kommun komma att förlora en av tio snödagar till slutet av seklet. Kanske ännu mer om vi inte minskar utsläppen.

Blir det någon vit jul i år? Av allt att döma kommer man behöver resa åtminstone norr om Gävle för att vara någorlunda säker på att vakna upp till vita landskap, även om temperaturerna ser ut att sjunka något.

Detta om man får tro spelbolagen (den 21 december). I Sundsvall och norrut är snön favorittippad. I Dalarna och Värmland finns det vissa snöchanser, men hela Götaland och Mälardalen går av allt att döma mot ytterligare en barmarksjul.

I fjol var faktiskt stora delar av landet snötäckt under julhelgen, även om täcket var tunt på sina håll söder om Mälardalen. Annars har det senaste dryga decenniet bjudit på varierande julväder. Senaste gången hela landet var vitt till jul var 2010, då var det till och med minst en decimeter snö vid samtliga väderstationer.

Karta: Snötäcket i Sverige julaftonsmorgonen 2010-2021
Ladda ner i fler format
 • Originalformat, högupplöst: pngsvg
 • 4:3, originalformat med padding: pngwebp
 • 16:9, originalformat med padding: pngwebp
 • 8:3, originalformat med padding: pngwebp
 • Med ram (30px): pngwebp
 • Med ram (60px): pngwebp

Vid mätstationen Sorsele har det varit minst en centimeter snö på julaftons morgon under samtliga år sedan 2010. Allra mest snö kom det år 2019, då det fanns hela 62 centimeter snö på marken, medan det år 2013 bara låg 17 centimeter snö. Observera att det saknas data för totalt en dag år sedan 2010.

Graf: Antal snödagar i #{region} – idag och i slutet av seklet.
Ladda ner i fler format
 • Originalformat, högupplöst: pngsvg
 • 4:3, originalformat med padding: pngwebp
 • 16:9, originalformat med padding: pngwebp
 • 8:3, originalformat med padding: pngwebp
 • Med ram (30px): pngwebp
 • Med ram (60px): pngwebp

Sett till det senaste decenniet har man behövt ta sig norr om Stockholm för att ha 50 procents chans till en vit jul. För att vara helt säker på att få vakna till vita vyer har man behövt resa förbi både Hudiksvall, Sundsvall, och Sollefteå.

Karta: Andel julaftnar med minst 1 cm snö 2010-2021
Ladda ner i fler format
 • Originalformat, högupplöst: pngsvg
 • 4:3, originalformat med padding: pngwebp
 • 16:9, originalformat med padding: pngwebp
 • 8:3, originalformat med padding: pngwebp
 • Med ram (30px): pngwebp
 • Med ram (60px): pngwebp

Snö – en hotad art

Klimatförändringar gör att vintrarna i Sverige kommer bli allt kortare. Frågan är inte om vi kommer att ha färre dagar med snö, utan snarare hur många. Det här är någonting som klimatforskarna på SMHI gjort detaljerade analyser om.

Hur ser det ut i Sorsele kommun? Det är svårt att sätta en enskild siffra på hur många snödagar en kommun som Sorsele har en normal vinter då förhållandena varierar inom kommunen. Vi har räknat ut ett medelvärde för hela kommunen, vilket ger en fingervisning (läs mer i metoddelen). Under de senaste decennierna har Sorseleborna kunnat räkna med omkring 209 snödagar per vinter (det vill säga ungefär sju månader med snö).

Men framtidens vintrar och jular ser ut att bli annorlunda. Enligt klimatscenarierna har Sorsele kommun mellan 168 och 189 snödagar en normal vinter i slutet av seklet, beroende på hur utsläppsutvecklingen blir. Omkring en av tio snödagar riskerar med andra ord gå förlorade.

Graf: Antal snödagar i #{region} – idag och i slutet av seklet.
Ladda ner i fler format
 • Originalformat, högupplöst: pngsvg
 • 4:3, originalformat med padding: pngwebp
 • 16:9, originalformat med padding: pngwebp
 • 8:3, originalformat med padding: pngwebp
 • Med ram (30px): pngwebp
 • Med ram (60px): pngwebp

Även det mest optimistiska scenariot är en minskning med tre veckor jämfört med i dag. Detta bygger på en värld där utsläppen börjar minska år 2040, något som kräver kraftfulla klimatåtgärder. Under det mer pessimistiska, som bygger på att utsläppen fortsatt ökar genom hela århundradet, försvinner över fem veckor med snö.

Modellerna kommer med mycket osäkerhet. Exakt antal snödagar i framtiden vet vi inte. Däremot ger de en bild av hur mycket klimatet kan komma att förändas.

Snölöshet flyttar norrut

I dag är det bara några platser i sydligaste Sverige som, i snitt, får färre än tio dagar med snö per vinter. I slutet av århundradet kommer den gränsen ha flyttats norrut och omfatta stora delar av Götaland. I värsta fall så långt som Gävle.

Norrland kommer förlora fler dagar med snö, men relativt sett är det de södra delarna av landet som tappar mest. I delar av Skåne förväntas minst 75 procent av alla dagar med snö försvinna.

Därmed minskar också chanserna att få se snö på julafton dramatiskt.

Karta: Grönare vintrar allt längre norrut i framtiden.
Ladda ner i fler format
 • Originalformat, högupplöst: pngsvg
 • 4:3, originalformat med padding: pngwebp
 • 16:9, originalformat med padding: pngwebp
 • 8:3, originalformat med padding: pngwebp
 • Med ram (30px): pngwebp
 • Med ram (60px): pngwebp

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.