Efter pandemin: Fortsatt långa vänte­tider i Uppsala

Uppsala län Överbeläggningar i vården
 <a href="https://www.flickr.com/photos/navymedicine/49837451601/">Flickr (PD)</a>
Flickr (PD)

Coronapandemin gjorde att allt fler personer tvingades vänta länge på operation.  Även i Uppsala län är det betydligt fler än vanligt som tvingas vänta länge på vård.

Coronapandemin satte press på sjukvården. I skuggan av den akuta covidvården blev operationsköerna allt längre.

Under november fick 38 procent av alla patienter vänta längre än 90 dagar på operation i Uppsala. Det är betydligt fler än en typisk novembermånad (snittet för de fem åren före pandemin låg på 20 procent).

I praktiken innebär det att 2 855 av de 7 457 patienter som under månaden väntade på operation i Uppsala tvingades vänta lägre än vårdgarantin ger dem rätt till.

Enligt vårdgarantin ska du inte behöva vänta mer än 90 dagar på den behandling eller operation som ordinerats av specialistläkare.

Ladda ner i fler format
 • Originalformat, högupplöst: pngsvg
 • 4:3, originalformat med padding: pngwebp
 • 16:9, originalformat med padding: pngwebp
 • 8:3, originalformat med padding: pngwebp
 • Med ram (30px): pngwebp
 • Med ram (60px): pngwebp

Fortsatt långa väntetider i nästan hela landet

SKR:s väntetidsstatistik sträcker sig till och med november. Andelen patienter som tvingades vänta längre än vårdgarantin ger dem rätt till var då högre än vanligt i 19 av landets 21 regioner.

Östergötland var den region som låg mest över sin normalnivå i november.

Även om köerna i Uppsala län fortsatt är längre än innan pandemin finns det andra regioner där läget är sämre. I åtta av 21 regioner var det en högre andel av alla patienter som tvingades vänta länge på operation i november än i Uppsala.

Ladda ner i fler format
 • Originalformat, högupplöst: pngsvg
 • 4:3, originalformat med padding: pngwebp
 • 16:9, originalformat med padding: pngwebp
 • 8:3, originalformat med padding: pngwebp
 • Med ram (30px): pngwebp
 • Med ram (60px): pngwebp

Stora skillnader mellan olika typer av vård

Sammanlagt väntade 7 457 patienter på operation i Uppsala län under november månad.

Skillnaden mot normalläget är störst inom kirurgi. Här tvingades 47 procent av patienterna vänta längre än 90 dagar i oktober (+31 procentenheter jämfört med ett vanligt år).

Samtidigt ligger andra vårdtyper, som handkirurgi, på en lägre nivå än ett vanligt år före pandemin (8 procent nu, jämfört med 14 procent tidigare).

Tabellen nedan visar siffrorna nedbrutna för varje vårdtyp i regionen (för vårdtyper med minst 20 fall per månad).

Operationstyper med längst kötider i Uppsala län i november
VårdtypAndel som behövde väntade över 90 dagarMotsvarande historiskt snitt för november 2015-2019Antal patienter
Öron-näsa-hals54 %38 % 670
Kirurgi47 %16 % 1 227
Urologi45 %19 % 537
Ögonsjukvård12 %16 % 641
Gynekologi8 %6 % 24
Handkirurgi8 %14 % 423

Det är dock stor skillnad på hur många personer som väntar inom varje vårdtyp.

Ladda ner i fler format
 • Originalformat, högupplöst: pngsvg
 • 4:3, originalformat med padding: pngwebp
 • 16:9, originalformat med padding: pngwebp
 • 8:3, originalformat med padding: pngwebp
 • Med ram (30px): pngwebp
 • Med ram (60px): pngwebp

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.