Villor i Hofors mot högre elräkningar än i sydligaste Sverige – men lägre stöd

Hofors kommun Elmarknaden
Vindkraftverk
Camila Fernández León, Unsplash

Villahushåll i Hofors kommun kan komma att få högre elräkning än nio av tio kommuner i elområde 4. Trots det får Hoforsborna lägre elprisstöd än i grannområdet. Notan i december kan landa på nästan 13 000 kronor om de höga priserna håller i sig.

December månads elräkning kan bli en chock för många hushåll. I elområde 3, som Hofors kommun tillhör, har det så kallade spotpriset legat på 3,93 kronor per kilowattimme så här långt under månaden.

Om priset ligger kvar på samma nivå månaden ut skulle det innebära att en eluppvärmd villa med årsförbrukning på 20 000 kilowattimmar kan vänta sig en elräkning på uppemot 13 000 kronor efter skatter och påslag.

Spotpriset hittills i december har varit mer än dubbelt så högt som i fjol då snittet för hela månaden landade på 1,81 kronor. Motsvarande villa hade haft en räkning på knappt 5 900 kronor förra året med samma förbrukning.

Högre spotpriser vägs upp av lägre konsumtion

Elpriserna i södra Sverige har, som väntat, varit högre än i norra Sverige, men hushåll i norr använder generellt mer el än i söder, vilket gör att många av de saftigaste elräkningarna kommer landa i norr. Det visar Newsworthys analys av förbrukningsdata från SCB.

I Hofors kommun förbrukar villahushåll i snitt knappt 14 100 kilowattimmar per år (i snittet ingår både el- och fjärrvärmda hus). Det är 14 procent över rikssnittet och 13 procent mer än en medelvilla i elområde 3.

ElområdeElpris i decemberGenomsnittlig elförbrukning per villahushåll
SE13,23 kr15 000 kWh
SE23,23 kr13 300 kWh
SE33,93 kr12 500 kWh
SE43,96 kr11 100 kWh
Läs mer om hur vi räknar i metoddelen.

Om vi väger samman månadens elpris och historisk förbrukning kommer elräkningarna i december slå hårdare mot Hofors än mot de flesta andra kommuner. Bland tio kommuner i Gävleborgs län uppskattas Hofors villaägare få de högsta räkningarna (se siffror kommun för kommun i slutet av artikeln).

Det är flera faktorer som styr hur mycket el ett typiskt villahushåll konsumerar: klimat, husets storlek och uppvärmningskälla. Vår kartläggning visar att det är några kommuntyper och områden som sticker ut med särskilt hög elförbrukning. Det handlar dels om välbärgade orter i närheten av storstäderna, dels om en rad kommuner i Norrbotten, Dalarna och Bohuslän.

Vi ser att det finns stora regionala skillnader. I Gävleborgs län beräknas Hofors villaägares samlade elräkningar bli 162 procent högre än Ockelbos.

Elstödet äts upp snabbt

Regeringens elprisstöd kommer, som det ser ut nu, att gå till hushåll och företag i elområdena 3 och 4 i södra Sverige. Hushåll i Hofors har rätt till en ersättning motsvarande 50 öre per kilowattimme för den förbrukning som hushållet hade mellan oktober 2021 och september 2022. Exempelvillan med en årsförbrukning på 20 000 kilowattimmar skulle alltså få 10 000 kr i bidrag.

I det sydligaste elområdet skulle motsvarande villa få 13 400 kronor i stöd. Trots det går 54 av 62 kommuner i elområde 4 mot lägre elräkningar än Hofors genomsnittliga villahushåll om vi beaktar historisk förbrukning.

Stödet utformades utifrån dynamiken som rådde på elmarknaden under slutet av 2021 och början av 2022 då priserna ofta skilde sig markant mellan söder och norr. Men under den senaste månaden har skillnaderna inte varit lika kännbara. Prissnittet för december ligger på 3,23 kronor i område 1 i nordligaste Sverige, jämfört med 3,96 i område 4 i syd.

– Norra Sverige kom relativt lindrigt undan förra vintern. Det är först nu som elpriserna har blivit riktigt höga i norr. Med tanke på att elstödet i grund och botten syftar till att hjälpa elanvändarna betala sina elräkningar så vore det rimligt att det nu även gäller norra Sverige, säger Björn Björnson, som är chef för affärsutveckling på Godel.

Han tror att priserna ändå kommer att gå ner i elområde 1 och 2 under vintern.

– En viktig förklaring är att det blåst väldigt dåligt den senaste månaden, samtidigt som isläggningen har tagit tid. Det är svårt att säga vart priserna tar vägen, men förhoppningvis är det vi ser nu något av en tillfällig pristopp i norr.

Kommun för kommun i Gävleborgs län – här väntas högst elräkningar i december
Kommun (och riksrankning för elräkning)Elförbrukning per småhushushållMotsvarande elräkning med nuvarande pris
48. Hofors14 100 kWh8 900 kr
180. Söderhamn13 700 kWh7 100 kr
186. Ljusdal13 500 kWh7 000 kr
191. Hudiksvall13 100 kWh6 900 kr
241. Nordanstig12 100 kWh6 300 kr
116. Sandviken12 100 kWh7 700 kr
241. Bollnäs12 000 kWh6 300 kr
263. Ovanåker11 300 kWh5 900 kr
241. Gävle10 000 kWh6 300 kr
290. Ockelbo6 600 kWh3 400 kr

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.