Arbetslösheten sjunker för 19:e månaden i följd i Dalarna

Dalarnas län Arbetslöshet
Arbetsförmedlingens huvudkontor, fasadskylt
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Sedan april 2021 har arbetslösheten i Dalarnas län minskat. I november fortsatte den utvecklingen.

Under november månad rapporterade Dalarnas län en total arbetslöshet på 6,0 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−0,3 procentenheter). Även i Sverige sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att 7 962 av 132 700 invånare i åldern 16 till 64 år i Dalarnas län var inskrivna som arbetssökande (491 färre än i november i fjol).

Det är 19:e månaden i följd som arbetslösheten i Dalarna är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan april 2021 har arbetslösheten gått ner från 7,2 till 6,0 procent.

Graf: Arbetslöshet i Dalarnas län och Sverige
Ladda ner i fler format

Dalarna är inte den enda länet i Sverige där arbetslösheten går nedåt. Vi ser i själva verket just nu en nedgång i samtliga län. Störst är minskningen i Västmanland, där arbetslösheten sjunker med 1,1 procentenheter.

Dalarna hade redan tidigare lägre arbetslöshet än snittet i hela Sverige och nu växer klyftan (6,0 procent i länet, jämfört med 6,6 procent i hela riket). Västerbotten har den lägsta arbetslösheten i riket (4,1 procent), medan Södermanland har den högsta (9,0 procent). För att Dalarna skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Västerbotten skulle 2 521 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i november jämfört med året innan (−0,6 procentenheter) och ligger nu på 6,6 procent. 274 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Flen och Perstorp är de kommuner som har högst arbetslöshet just nu (12,6 procent) i landet som helhet, medan Öckerö har den lägsta (2,5 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 20,9 procent i Dalarna under november månad, motsvarande 4 067 av 19 459 personer. Det är 0,9 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−210 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet lägre än vid samma tidpunkt i fjol för 22:a månaden i följd. Sedan januari 2021 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 24,4 till 20,9 procent.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 14,9 procentenheter i Dalarna. Det är en mindre skillnad än för ett år sedan (−0,6 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Dalarnas län
Ladda ner i fler format

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är förhållandevis stor i Dalarna om man jämför med andra län i Sverige. Stockholm har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i riket.

Ungdomsarbetslöshet sjunker

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−0,2 procentenheter). I november var 8,1 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 1 011 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 95 personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Dalarna sjunkit 19 månader i följd (ner från 9,8 procent i april 2021 till 8,1 procent nu).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Dalarnas län
Ladda ner i fler format

Medan Dalarna har lägre total arbetslöshet än Sverige, ligger ungdomsarbetslösheten på i stort sett samma nivå.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Dalarnas län och Sverige
Ladda ner i fler format

1 258 annonser om lediga jobb just nu

Den 15 december fanns det sammanlagt 1 258 arbetsplatsannonser i Dalarnas län i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 2 350 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkesgrupperna med flest lediga jobb.

Yrkesgrupperna med flest annonserade jobb i Dalarnas län
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Undersköterskor, vård- och specialavdelning och mottagning33186
Grundutbildade sjuksköterskor86177
Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård, äldreboende och habilitering29157*
Vårdbiträden23101*
Personliga assistenter3676
Företagssäljare4772
Grundskollärare3862
Restaurang- och köksbiträden m.fl.1856
Mjukvaru- och systemutvecklare m.fl.4152
Övriga bil-, motorcykel- och cykelförare447

Källa: Arbetsförmedlingens Platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 15 december av utannonserade jobb där Dalarnas län angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.
*) Det verkliga antalet tjänster är sannolikt högre. I gruppen ingår annonser som listat ett högt och uppenbart orealistiskt antal tjänster. Vi räknar antal tjänster i de här annonserna som en.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i november
DalarnaSverige
Hela arbetskraften6,0 %−0,3 % 6,6 %−0,6 % 
Bland utlandsfödda20,9 %−0,9 % 16,5 %−1,3 % 
Bland ungdomar8,1 %−0,2 % 8,1 %−0,8 % 
Total arbetslöshet i Dalarnas län
KommunArbetslöshet i novemberFörändring (12 mån)
Avesta8,6 %−0,3 % 
Borlänge8,5 %+0,2 % 
Falun4,5 %−0,4 % 
Gagnef3,3 %−0,5 % 
Hedemora7,0 %−0,4 % 
Leksand4,0 %−0,2 % 
Ludvika8,5 %−0,9 % 
Malung-Sälen3,8 %−0,6 % 
Mora4,5 %+0,1 % 
Orsa6,4 %+0,1 % 
Rättvik4,1 %−0,3 % 
Smedjebacken4,9 %−1,0 % 
Säter4,1 %+0,2 % 
Vansbro3,9 %−0,2 % 
Älvdalen5,6 %+0,3 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Dalarnas län
KommunArbetslöshet i novemberFörändring (12 mån)
Avesta28,2 %−1,7 % 
Borlänge25,5 %+0,3 % 
Falun14,7 %−1,3 % 
Gagnef13,0 %+0,5 % 
Hedemora21,2 %−1,9 % 
Leksand13,3 %−1,6 % 
Ludvika24,4 %−3,3 % 
Malung-Sälen16,1 %+0,3 % 
Mora15,7 %+1,4 % 
Orsa19,0 %+1,0 % 
Rättvik12,6 %−0,2 % 
Smedjebacken18,9 %−2,1 % 
Säter17,3 %+0,2 % 
Vansbro16,1 %−2,1 % 
Älvdalen19,3 %−0,2 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Dalarnas län
KommunArbetslöshet i novemberFörändring (12 mån)
Avesta10,0 %+0,1 % 
Borlänge9,1 %−1,1 % 
Falun6,8 %+0,6 % 
Gagnef6,4 %−0,3 % 
Hedemora9,5 %−0,7 % 
Leksand4,9 %−0,2 % 
Ludvika11,3 %−2,0 % 
Malung-Sälen4,4 %−0,6 % 
Mora10,1 %+2,0 % 
Orsa8,3 %−1,0 % 
Rättvik5,2 %+0,5 % 
Smedjebacken9,7 %−1,7 % 
Säter7,0 %+1,3 % 
Vansbro3,6 %−1,3 % 
Älvdalen10,2 %+3,1 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.