För första gången sedan 2008: befolkningen minskar i Enköping

Enköpings kommun | Befolkning |
Så var befolkningsutvecklingen under #{PeriodSpec} i Enköping
alanharder.ca, Flickr

Efter 14 år av ökning minskade befolkningen i Enköping under tredje kvartalet 2022. Det visar SCB:s senaste statistik.

Fler föddes än dog i Enköpings kommun under tredje kvartalet 2022 – men fler flyttade från än till kommunen. Befolkningen minskade med tio personer jämfört med kvartalet innan. Därmed har Enköping 47 764 invånare.

Jämfört med för ett år sedan har befolkningen ökat med 610 personer. Det är den första gången befolkningen minskar sedan fjärde kvartalet 2008. Befolkningsminskningen under kvartalet är den tredje största under 2000-talet. Enköping har haft en positiv befolkningsutveckling under de flesta kvartal sedan millennieskiftet.

Flest flyttar till andra län än Uppsala län

Under det tredje kvartalet flyttade 824 personer till Enköping medan 855 flyttade ut. Kommunen hade med andra ord ett negativt flyttnetto. Det har det oftast inte varit historiskt sett.Det är det näst största negativa flyttnettot under ett kvartal på hela 2000-talet. Enköping har bara haft negativt flyttnetto sju gånger under den tiden.

Av de 824 som flyttade in kom de flesta från andra län – 609 personer – medan 163 flyttade in från andra kommuner i Uppsala län och 52 invandrade från andra länder.

Av de 855 som lämnade kommunen flyttade 174 till övriga Uppsala län, 608 till andra län och 73 till utlandet.

Under alla kvartal sedan millennieskiftet har flyttströmarna till Enköping i första hand kommit från andra delar av landet och de flesta som flyttar från kommunen flyttar till andra län.

Fler föddes än dog

Det föddes 118 barn i Enköping under tredje kvartalet, medan 107 personer avled. Det innebär att Enköping hade ett positivt födelsenetto, vilket kommunen brukar ha.

Uppsala läns befolkning ökar

Enköping tillhör de 162 kommuner i riket vars befolkning minskade under tredje kvartalet. Bland de åtta kommunerna i Uppsala län minskade befolkningen i fyra.

I hela riket ökade befolkningen med 20 810 personer under tredje kvartalet och i slutet av september hade Sverige 10 508 669 invånare. Uppsala län tillhör de 17 län där befolkningen ökade. Länet har nu 399 607 invånare.

Befolkningsförändringar i Uppsala län under tredje kvartalet 2022
KommunFolkmängdFörändring sedan förra kvartaletFörändring 1 årFörändring 10 år
Enköping47 764−10+610+7 467
Heby14 383+53+133+1 016
Håbo22 619−11+378+2 802
Knivsta20 048+97+441+4 789
Tierp21 431+9±0+1 301
Uppsala241 406+2 618+4 897+39 524
Älvkarleby9 643−8+19+561
Östhammar22 313−47−36+1 004

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.