Två år kvar på Doroteas koldioxidbudget

Dorotea kommun Klimat
Skorsten mot blå himmel
Anne Nygård, Unsplash

Fortsätter utsläppen i Dorotea på samma sätt som de senaste åren når kommunen inte målet i Parisavtalet. Koldioxidbudgeten spricker 2024, enligt beräkningar från Klimatkollen.

LÄS MER: Härifrån kommer utsläppen i Dorotea kommun

2020 släppes 11 055 ton koldioxid ut i Dorotea kommun, enligt nya siffror från SMHI. Det är en minskning med 7 procent jämfört med året innan. I hela riket minskade utsläppen med nio procent under 2020. En del av det är förstås kopplat till pandemin, när de preliminära siffrorna för hela landet 2021 presenterades i mitten av juni noterades en åter en ökning – även om utsläppen fortfarande var lägre än 2019.

För att klara Parisavtalets mål på en temperaturökning väl under 2 grader, med sikte på 1,5 grad, behöver koldioxidutsläppen begränsas. Och för Sveriges del – har forskare vid Uppsala Universitet räknat ut – finns inte mer än 170 miljoner ton kvar om man ska hålla sin del av en budget som med 50 procents sannolikhet kan klara 1,5 grader. Med nuvarande utsläppstakt spräcks budgeten om tre år och utsläppen skulle behöva minska med 21 procent årligen.

Uppsalaforskarnas koldioxidbudget har i sin tur delats upp kommun för kommun av föreningen Klimatbyrån som i samarbete med företaget Climate View och flera miljöorganisationer driver Klimatkollen.se.

Utsläppen i Dorotea behöver minska med 25 procent årligen

Dorotea är en av 273 kommuner i landet som enligt Klimatkollen inte ser ut att klara sin del av Parisavtalet, baserat på utvecklingen de senaste fem åren. Utsläppen i Dorotea har minskat de senaste fem åren – enligt Klimatkollens beräkningar behöver de nu minska med 25 procent årligen. I Västerbottens län är det ingen kommun som ser ut att klara sin del av budgeten med nuvarande minskningstakt.

Så klarar kommunerna i Västerbottens län budgeten
KommunCO2-utsläpp 2020Procentuell minskning för att klara CO2-budgetenKan klara budgeten i nuvarande tempo
Bjurholm10 82923 %🔴
Dorotea11 05525 %🔴
Lycksele49 00120 %🔴
Malå9 71424 %🔴
Nordmaling32 77323 %🔴
Norsjö15 03621 %🔴
Robertsfors35 43222 %🔴
Skellefteå472 54124 %🔴
Sorsele14 39425 %🔴
Storuman27 55123 %🔴
Umeå283 12622 %🔴
Vilhelmina26 93824 %🔴
Vindeln25 88023 %🔴
Vännäs17 06923 %🔴
Åsele21 53325 %🔴

Sveriges klimatmål är formulerade på ett annat sätt och det finns ingen antagen nationell budget. Men däremot har flera kommuner och regioner på eget initiativ tagit fram lokala koldioxidbudgetar, baserade på Uppsalaforskarnas beräkningar.

– Det är ett första steg att informera sig om utmaningen. Många kommuner har höga ambitioner och det är en bra information till medborgarna och företag som man arbetar med. I nästa steg behöver man göra en konkret plan utifrån budgeten, en plan som man förstås måste revideras kontinuerligt, säger Martin Wetterstedt, forskare vid Uppsala Universitet, som också bland annat jobbar med Uppsalas och Enköpings Viable Cities-program.

– Det handlar om att man har med sig det här när man planerar nya stadsdelar, kollektivtrafik och vägbyggen. Man kan ställa krav när man upphandlar. Sedan finns det sådant som kommunerna inte har rådighet över, som lokala industriers utsläpp, men här kan kommunen finnas med som spindeln i nätet. Ofta har kommunerna bra kontaktytor med näringslivet.

Ola Spännar, som tidigare var kommunikationschef för Centerpartiet, har tillsammans med Frida Berry Eklund tagit initiativet till Klimatkollen. Han upplever att det blivit en lokal diskussion på sina håll efter att de presenterade hur kommunernas utsläpp står sig jämfört med lokala koldioxidbudgetar – då baserade på 2019 års siffror – tidigare i år.

– Man får en diskussion om vilka som är de stora utsläppskällorna, och vad vi kan göra åt det. Varje kommun har olika förutsättningar, men genom att följa det här kan man se hur det går utifrån just sin kommuns förutsättningar. Det blir lite som handikapp i golf, säger han.

– Det handlar om att inte nöja sig med vad Kina eller nån annan borde göra utan vad som gäller konkret här.

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.