Efter pandemin: Fortsatt långa vänte­tider i Värmland

Värmlands län | Överbeläggningar i vården |
Bild från operationssal.
Flickr (PD)

Coronapandemin gjorde att allt fler personer tvingades vänta länge på operation.  Även i Värmlands län är det betydligt fler än vanligt som tvingas vänta länge på vård.

Coronapandemin satte press på sjukvården. I skuggan av den akuta covidvården blev operationsköerna allt längre.

Under juli fick 60 procent av alla patienter vänta längre än 90 dagar på operation i Värmland. Det är betydligt fler än en typisk julimånad (snittet för de fem åren före pandemin låg på 45 procent).

I praktiken innebär det att 4 315 av de 7 146 patienter som under månaden väntade på operation i Värmland tvingades vänta lägre än vårdgarantin ger dem rätt till.

Enligt vårdgarantin ska du inte behöva vänta mer än 90 dagar på den behandling eller operation som ordinerats av specialistläkare.

Ökning av för långa väntetider i nästan hela landet

SKR:s väntetidsstatistik sträcker sig till och med juli. Andelen patienter som tvingades vänta längre än vårdgarantin ger dem rätt till var då högre än vanligt i 20 av landets 21 regioner.

Östergötland var den region som låg mest över sin normalnivå i juli.

Stora skillnader mellan olika typer av vård

Sammanlagt väntade 7 146 patienter på operation i Värmlands län under juli månad.

Skillnaden mot normalläget är störst inom ögonsjukvård. Här tvingades 70 procent av patienterna vänta längre än 90 dagar i oktober (+44 procentenheter jämfört med ett vanligt år).

Samtidigt ligger andra vårdtyper, som öron-näsa-hals, på ungefär samma nivå som före pandemin (44 procent).

Tabellen nedan visar siffrorna nedbrutna för varje vårdtyp i regionen (för vårdtyper med minst 20 fall per månad).

Operationstyper med längst kötider i Värmlands län i juli
VårdtypAndel som behövde väntade över 90 dagarMotsvarande historiskt snitt för juli 2015-2019Antal patienter
Gynekologi78 %54 % 506
Ögonsjukvård70 %26 % 1 368
Kirurgi67 %44 % 1 146
Urologi62 %61 % 921
Öron-näsa-hals44 %47 % 753
Handkirurgi41 %41 % 263

Det är dock stor skillnad på hur många personer som väntar inom varje vårdtyp.

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.