Valdeltagandet minskar i Sundsvall – men klyftorna ökar

Sundsvalls kommun Val
Valsedlar
Fialotta Bratt, Valmyndigheten

Precis som i riket i stort minskar valdeltagandet i Sundsvall. Samtidigt ser skillnaderna mellan valdistrikten med högst och lägst andel röstande ut att öka.

Den slutliga rösträkningen är nu klar i Sundsvalls kommun och resten av landet. Efter flera vals uppgång minskar valdeltagandet i nästan alla kommuner och valdeltagandet i riket landar på 84,2 procent – att jämföra med 87,2 procent 2018.

Newsworthy har analyserat den här nedgången och identifierat ett tydligt mönster. Det är framför allt i områden med redan lågt valdeltagande som röstningen minskar. Klyftorna ökar med andra ord.

I Sundsvalls kommun som helhet ligger valdeltagandet på 85,4 procent, vilket är lägre än 2018 (−2,8 procentenheter).

Valdeltagande per valdistrikt i Sundsvalls kommun

Högst valdeltagande noteras i distriktet Tuna V, där hela 91,1 procent av de röstberättigade har röstat i riksdagsvalet. Det är det näst högsta av alla valdistrikt i Västernorrlands läns valkrets. Det är 1,9 procentenheter lägre än i det valdistrikt – Alnö N – som hade högst valdeltagande i förra valet.

Samtidigt är Heffners det distrikt där lägst andel röstade. Valdeltagandet på 68,3 procent är 5,5 procentenheter lägre än det distrikt som hade lägst valdeltagande 2018. Det är det lägsta av alla valdistrikt i Västernorrlands läns valkrets.

Skillnaden mellan distriktet med högst och lägst valdeltagande i Sundsvall har därmed – precis som i riket – ökat jämfört med riksdagsvalet 2018 (+3,7 procentenheter) och det skiljer nu 22,8 procentenheter.

Här är det värt att notera att 47 av 57 valdistrikt i Sundsvalls kommun ritats om sedan förra valet. De här distrikten i sig inte är jämförbara ett till ett. Den här analysen tar inte hänsyn detta, utan jämför bara distrikten med högst, respektive lägst valdeltagande 2018 och 2022. Det bör också noteras att alla röster inte räknas i respektive valdistrikt. Sena förtidsröster och utlandsröster räknas i kommunens uppsamlingsdistrikt, och vilket geografisk distrikt dessa tillhör vet man inte. En minskning kan alltså se större ut än vad den i själva verket är. I riket totalt har ungefär 220 000 röster räknats i uppsamlingsdistrikt, vilket är drygt tre procent av alla räknade röster.

Klyftan växer i riket

Det är första gången sedan 2002 som valdeltagandet minskar i Sverige. Och även om minskningen sker över hela landet är den inte lika stor överallt. Enligt Valmyndigheten är ungefär 4 100 valdistrikt jämförbara med förra valet och i 3 200 av dem sjunker valdeltagandet. Och tittar man på de distrikt som 2018 återfanns bland den tiondel som hade lägst valdeltagande minskar valdeltagandet i snitt med 6 procentenheter – vilket är dubbelt så mycket som i övriga jämförbara distrikt.

Graf: Valdeltagande ökar mer i distrikt som redan har många soffliggare

Men redan innan årets nedgång ser de distrikt som har lägst valdeltagande ut att ha halkat efter. Tittar man på den tiondel av distrikten som har lägst valdeltagande i respektive val – ungefär 600 stycket – har valdeltagandet där legat stilla sedan 2010-2018, medan valdeltagandet totalt ökat under samma tid.

– Rent generellt kan man säga att där befolkningen från början är resurssvag är valdeltagandet lägre. Och sjunker då valdeltagandet sjunker det mer där, säger Maria Solevid, docent i statsvetenskap vid Göteborgs universitet.

Skillnader i valdeltagande mellan olika områden förklaras av socioekonomiska faktorer.

– Andelen utrikes födda är en viktigt faktor – men inte den enda faktorn. När röstningsnormen är svagare i ett område påverkar det dig mer om du är en person med initialt lägre sannolikhet att rösta, säger hon.

Det påverkar hur personer i ens närhet röstar. Förstagångsväljare tenderar att rösta i högre utsträckning om de bor hemma hos föräldrar som röstar till exempel.

– Sedan har vi den större omgivningen, om många andra i området röstar påverkar det – och om få röstar påverkar det åt andra hållet. Personer som är mindre resursstarka påverkas mer av det och därför får vi stora skillnader.

Här växer klyftan i valdeltagande mest i Västernorrlands län (utveckling 2018 till 2022)
KommunDistriktet med lägst valdeltagandeDistriktet med högst valdeltagandeUtvecklingValdistrikt
Örnsköldsvik78,8 → 70,9 % 93,6 → 92,4 % Klyftan växer 39
Sollefteå79,1 → 73,8 % 90,4 → 89,4 % Klyftan växer 17
Sundsvall73,9 → 68,3 % 93,0 → 91,1 % Klyftan växer 57
Härnösand76,5 → 73,3 % 91,0 → 88,7 % Klyftan växer 14
Kramfors77,6 → 74,7 % 89,1 → 86,8 % Klyftan växer 13
Ånge78,9 → 75,4 % 90,0 → 85,7 % Klyftan minskar 9
Timrå77,9 → 74,2 % 92,3 → 87,8 % Klyftan minskar 11
Valdeltagande per valdistrikt i Sundsvall
DistriktValdeltagandeFörändring jämfört med 2018
Tuna V91,1 %ej jämförbart 
Allsta90,8 %ej jämförbart 
Alnö S90,3 %ej jämförbart 
Alnö N90,1 %ej jämförbart 
Essvik90,1 %ej jämförbart 
Alnö Ö90,1 %ej jämförbart 
Sidsjö-Böle89,1 %ej jämförbart 
Södermalm V89,1 %ej jämförbart 
Bosvedjan88,4 %ej jämförbart 
Alnö-Vi N88,1 %ej jämförbart 
Nolby87,9 %ej jämförbart 
Vattjom-Ängom87,8 %ej jämförbart 
Njurunda S87,7 %ej jämförbart 
Sättna87,4 %−0,2 
Haga S87,4 %ej jämförbart 
Njurundabommen87,3 %ej jämförbart 
Bydalen87,3 %ej jämförbart 
Granlo N87,2 %ej jämförbart 
Östermalm87,1 %ej jämförbart 
Svartvik87,0 %ej jämförbart 
Norrmalm86,1 %+0,5 
Stöde S86,1 %−1,5 
Granloholm Ö85,7 %ej jämförbart 
Attmar85,6 %−1,3 
Skottsund84,8 %ej jämförbart 
Skönsmon84,7 %ej jämförbart 
Södermalm Ö84,5 %ej jämförbart 
Bergsåker V84,4 %−4,1 
Norrliden84,4 %ej jämförbart 
Bosvedjan C84,2 %ej jämförbart 
Matfors84,0 %ej jämförbart 
Granloholm V84,0 %ej jämförbart 
Sallyhill83,5 %ej jämförbart 
Alnö-Vi S83,3 %ej jämförbart 
Indal83,2 %ej jämförbart 
Kubikenborg83,0 %ej jämförbart 
Inre hamnen82,8 %ej jämförbart 
Bergsåker Ö82,3 %ej jämförbart 
Liden-Holm82,1 %−0,3 
Granlo S81,3 %ej jämförbart 
Västermalm N81,2 %ej jämförbart 
Södermalm N81,2 %ej jämförbart 
Stöde N80,9 %−1,5 
Granloholm mellersta80,6 %ej jämförbart 
Haga N80,4 %ej jämförbart 
Korsta80,2 %−5,4 
Skönsberg79,7 %ej jämförbart 
Birsta78,8 %ej jämförbart 
Ljustadalen-Johannedal78,1 %ej jämförbart 
Västermalm S78,1 %ej jämförbart 
Kvissleby77,8 %ej jämförbart 
Stenstaden76,6 %ej jämförbart 
Bredsand71,2 %ej jämförbart 
Nacksta Ö71,2 %ej jämförbart 
Finsta69,4 %−7,0 
Nacksta V69,0 %ej jämförbart 
Heffners68,3 %−7,3 
Koroplet-karta över partiets stöd i kommunens valdistrikt. Se tabell.

Valdeltagande i riksdagsvalet, i valdistrikten i Sundsvall

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.