Kortvariga äktenskap i Arboga – så många har skilt sig i år

Arboga kommun | Skilsmässor |
Så många har skilt sig i Arboga hittills i år.
Newsworthy

De 30 äktenskap som avslutades i Arboga kommun i fjol höll i snitt 8,4 år – betydligt kortare tid än i landet i övrigt. Hittills i år har 17 skilsmässor registrerats i kommunen.

Under årets sex första månader registrerades 17 skilsmässor i Arboga. Det är precis lika många som motsvarande period året innan. Under hela fjolåret genomfördes 30 skilsmässor i kommunen.

– Det hänger ju ihop med hur många som har gift sig, ju fler som gifter sig desto fler skilsmässor blir det. Skilsmässor sker i regel efter några år, det brukar vara en peak fyra fem år efter giftermålet och de flesta som skiljer sig gör det under de första tio åren, säger Tomas Johansson, befolkningsstatistiker på SCB.

De 30 äktenskap som avslutades under 2021 i Arboga hade i snitt hållit i 8,4 år vilket var den tredje kortaste varaktigheten i landet. I riket som helhet hade de avslutade äktenskapen varat i genomsnitt 11,7 år

Ingen märkbar pandemieffekt

Under 2000-talet har antalet skilsmässor legat mellan 20 700 och 26 900 årligen i Sverige som helhet. När coronapandemin drog in i Sverige spekulerades det om den skulle leda till fler skilsmässor. Men jämför man två år under pandemin – från och med juli 2020 till och med juni 2022 – med de två föregående åren minskade istället skilsmässorna.

Under samma period registrerades 68 skilsmässor i Arboga, vilket är tio färre än de två föregående åren.

– Man kanske tänkte att pandemin skulle märkas i statistiken, att folk gick hemma och slet på varandra. Men vi kan inte se pandemin våra siffror. Fanns det någon effekt så var den väldigt liten. Under 2020 såg vi en ökning av antalet skilsmässor jämfört med åren före, men 2021 minskade antalet igen, säger Tomas Johansson på SCB.

Antal skilsmässor per kommun första halvåret 2022 i Västmanlands län
KommunFörsta halvåret 2022Första halvåret 2021Förändring
Arboga kommun17170
Fagersta kommun1920−1
Hallstahammars kommun2118+3
Kungsörs kommun1213−1
Köpings kommun2838−10
Norbergs kommun96+3
Sala kommun2737−10
Skinnskattebergs kommun32+1
Surahammars kommun410−6
Västerås kommun166233−67

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.