Färre skilsmässor i Kungsbacka under pandemin

Kungsbacka kommun | Skilsmässor |
Så många har skilt sig i Kungsbacka hittills i år.
Newsworthy

Pandemin befarades leda till en skilsmässovåg, men både i Kungsbacka och i riket i stort minskade antalet skilsmässor jämfört med åren innan.

Under årets sex första månader registrerades 72 skilsmässor i Kungsbacka. Det är 19 färre än motsvarande period året innan, och den lägsta siffran sedan 2017. Under hela fjolåret genomfördes 170 skilsmässor i kommunen.

– Det hänger ju ihop med hur många som har gift sig, ju fler som gifter sig desto fler skilsmässor blir det. Skilsmässor sker i regel efter några år, det brukar vara en peak fyra fem år efter giftermålet och de flesta som skiljer sig gör det under de första tio åren, säger Tomas Johansson, befolkningsstatistiker på SCB.

De 170 äktenskap som avslutades under 2021 i Kungsbacka hade i snitt hållit i 13,1 år vilket var den längsta varaktigheten i Hallands län. I riket som helhet hade de avslutade äktenskapen varat i genomsnitt 11,7 år

Ingen märkbar pandemieffekt

Under 2000-talet har antalet skilsmässor legat mellan 20 700 och 26 900 årligen i Sverige som helhet. När coronapandemin drog in i Sverige spekulerades det om den skulle leda till fler skilsmässor. Men jämför man två år under pandemin – från och med juli 2020 till och med juni 2022 – med de två föregående åren minskade istället skilsmässorna.

Under samma period registrerades 318 skilsmässor i Kungsbacka, vilket är 13 färre än de två föregående åren.

– Man kanske tänkte att pandemin skulle märkas i statistiken, att folk gick hemma och slet på varandra. Men vi kan inte se pandemin våra siffror. Fanns det någon effekt så var den väldigt liten. Under 2020 såg vi en ökning av antalet skilsmässor jämfört med åren före, men 2021 minskade antalet igen, säger Tomas Johansson på SCB.

Antal skilsmässor per kommun första halvåret 2022 i Hallands län
KommunFörsta halvåret 2022Första halvåret 2021Förändring
Falkenbergs kommun4248−6
Halmstads kommun110120−10
Hylte kommun614−8
Kungsbacka kommun7291−19
Laholms kommun2318+5
Varbergs kommun6068−8

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.