Så utvecklades flygandet i Jämtland

Jämtlands län | Flygtrafik |
Två flygplan på en flygplats
Niklas Jonasson, Unsplash

Flygtrafiken i Sverige minskade något i juni, jämfört med månaden innan, drivet av färre inrikesflighter. Det är i linje med det vanliga säsongsmönstret – inrikestrafiken brukar vara som lägst under sommaren. Även i Jämtlands län minskade trafiken jämfört med månaden innan. Det visar ny statistik från Transport­styrelsen.

Totalt landade drygt 15 000 flyg på svenska flygplatser förra månaden. Därmed är flygandet nu uppe på omkring 75 procent av vad som varit väntat utan pandeminedgången, om de senaste årens sakta nedåtgående trafiktrend hade stått sig. i Jämtland minskade trafiken: I juni landade 221 reguljär- eller charterflyg i Jämtland, jämfört med 256 månaden innan, och därutöver två taxiflyg.

Det är 78 procent fler flyg än under samma månad förra året, men fortfarande färre än före pandemin. Totalt reste omkring 16 300 passagerare till och från flygplatserna i länet.

Flygstoppet efter Rysslands invasion av Ukraina har inte haft någon synbar effekt på siffrorna. I fjolårets destinationsstatistik från landets statligt ägda flygplatser stod Ryssland för mindre än en halv procent av utrikesresorna. Inte heller SAS-strejken syns ännu i siffrorna; den inleddes först i början av juli.

Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

På länets just nu mest trafikerade flygplats, Åre Östersunds flygplats landade i juni 171 flyg. Det är fortfarande en bit under för-pandeminivån.

FlygplatsLandningar i juniSamma månad 2020Förväntat antal utan pandemi (ca)
Åre Östersunds flygplats17172300
Sveg Härjedalens flygplats505250
”Förväntat antal utan pandemi” baseras på antal landningar under samma månader tidigare år, samt trend.

I stort sett all reguljär trafik på flygplatserna gick inrikes förra månaden (med tre utrikeslandningar). Så har det sett ut även junimånaderna närmast före pandemin.

Mellan covidutbrottet i Sverige i mars 2020 och slutet av juni 2022 landade totalt 4 215 flyg på Härjedalens flygplats och Östersunds flygplats. Det är omkring 2 000 färre än vad som varit väntat utan pandemi, om tidigare trender i passagerartrafiken hade stått sig.1

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.