Vaccinations­takten ökar i Blekinge – här är de senaste siffrorna

Blekinge län | Corona |
Så framskrider vaccineringen i Blekinge län.
Tim Reckmann, Wikimedia Commons (CC-BY-2.0)

Vaccinationstakten ökade i Blekinge förra veckan. Här är Folkhälsomyndighetens senaste siffror.

Totalt har 123 142 personer tagit minst en dos vaccin till och med vecka 24 i Blekinge. Det innebär att 89 procent av befolkningen 12 år och äldre fått första dosen. Jämfört med övriga regioner är det en ganska genomsnittlig siffra. Högst andel har Västerbottens län, 93 procent. I Skåne län, däremot, har hittills bara 84 procent tagit första sprutan. I Blekinge har Karlskrona kommun högst andel som fått första sprutan, 91  procent, högsta siffran i landet finns i Hammarö kommun (95 procent). Olofströms kommun ligger sist i länet, med 87 procent – jämfört med Sverigejumbon Botkyrka kommun där bara 72 procent fått ett stick.

Topplista över regionerna

121 361 personer har fått sin andra dos, vilket är 88 procent av befolkningen– också det en ganska genomsnittlig siffra jämfört med riket i stort. Även när det gäller den andra dosen ligger Västerbottens län i topp, med 91 procent. När det gäller andradosen ligger Stockholms län i andra änden av listan, där 81 procent fått andra sprutan. Här ligger Karlskrona kommun i topp bland kommunerna i Blekinge medan Karlskrona kommun - återigen - ligger i topp i riket, medan Olofströms kommun , precis som när det gäller första dosen, har lägst andel vaccinerade i länet. Botkyrka kommun är den kommun i landet där minst andel fått också andra dosen.

Andel vaccinerade per kommun i Blekinge
KommunEn dos (%)Två doser (%)Tre doser (%)Fyra doser (%)
Karlshamn89887270
Karlskrona91897475
Olofström87856866
Ronneby88867170
Sölvesborg88877168
Dos ett och två: Andel av befolkning 12 år och äldre. Dos tre: Andel av befolkning 18 år och äldre. Dos fyra: Andel av befolkning 65 år och äldre. Källa: Folkhälsomyndigheten

Påfyllnadsdoser

Efter de två första doserna rekommenderar Folkhälsomyndigheten delar av befolkningen att ta ytterligare doser, påfyllnadsdoser. Alla över 18 år bör ta en tredje spruta ungefär tre månader efter sin andra, skriver myndigheten. I Blekinge har hittills 91 763 personer tagit en tredje spruta, motsvarande 72 procent av befolkningen 18 år och äldre. Det innebär att Blekinge tillhör den tredjedel som kommit längst i landet. När det gäller dos tre har man kommit längst i Värmlands län (75 procent) medan det återigen går långsammast i Skåne län (61 procent).

Flest tredjedoser i Blekinge har återigen getts i Karlskrona kommun (74 procent). Samtidigt har 68 procent fått ett tredje stick i Olofströms kommun. Flest tredjedoser i landet har delats ut Vadstena kommun (81 procent) medan Botkyrka kommun återigen släpar efter (44 procent).

Åtta av tio över 80 år har fått fjärde dosen

Äldre personer är betydligt mer sårbara för det nya coronaviruset än yngre. Därför har äldre prioriterats i vaccineringen. Nu rekommenderas personer över 65 år att ta en fjärde vaccinationsdos, tidigare har den rekommendationen gällt personer över 80 år. I Blekinge har hittills 76 procent av 80-plussarna fått en fjärde spruta.

Sett till hela den aktuella befolkningen, 65 år och äldre, har 27 488 personer – eller 71 procent – fått fjärde dosen. Högst andel fjärdedosvaccinerade 65-plussare finns i Uppsala län, där 82 procent fått fjärde dosen. På kommunnivå har 75 procent fått den fjärde dosen i Karlskrona kommun, vilket är högsta andelen i Blekinge, medan Knivsta kommun har kommit längst i landet med 84 procent. Lägst andel som fått fjärde dosen i Blekinge finns i Olofströms kommun (66 procent). I hela riket ligger Svalövs kommun sist (51 procent).

Vaccinationstakten ökar i Blekinge

Förra veckan gavs 552 vaccindoser i Blekinge. Till skillnad från riket i stort är det en ökning jämfört med veckan innan (+32 doser). Sju av tio stick förra veckan gällde den fjärde dosen medan två av tio var tredjedoser.

Antal genomförda vaccinationer per vecka

I massvaccinationens mest intensiva fas, i början av juli 2021, delades som mest fler än 12 000 vaccindoser i veckan ut i Blekinge.

7,8 miljoner svenskar har påbörjat vaccineringen

Sedan massvaccinationens inleddes kring årskiftet 2021-2022 har 7 824 336 personer fått minst en dos i Sverige totalt. Det motsvarar 87 procent av befolkningen 12 år eller äldre. Vidare har 85 procent fått två doser. Av den vuxna befolkningen, 18 år eller äldre, har 66 procent tagit en tredje dos och av de över 65 år har 70 procent fått en fjärde.

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.