Vaccinations­takten fortsätter att minska i Halland – men Kungsbacka i länstoppen

Kungsbacka kommun | Corona |
Så framskrider vaccineringen i Kungsbacka kommun.
MDGovpics, Wikimedia Commons (CC-BY-2.0)

För sjätte veckan i rad minskar vaccinationstakten i Halland. Kungsbacka kommun har en av de högsta vaccinationstäckningarna i länet.

Totalt har 66 129 personer tagit minst en dos vaccin till och med vecka 23 i Kungsbacka. Det innebär att 91 procent av befolkningen 12 år och äldre fått första dosen. Det är en relativt hög siffra, sett till riket i stort – och den högsta i länet. Högst andel har Hammarö kommun, 95 procent. I Botkyrka kommun, däremot, har hittills bara 72 procent tagit första sprutan.

Andel vaccinerade i kommunerna

65 178 personer har fått sin andra dos, vilket är 90 procent av befolkningen– även det en hög andel jämfört med riket i stort, och den högsta i länet. Även när det gäller den andra dosen ligger Hammarö kommun i topp, med 94 procent. Och precis som med dos ett ligger Botkyrka kommun i andra änden av listan, där 68 procent fått andra sprutan.

Andel vaccinerade per kommun i Halland
KommunEn dos (%)Två doser (%)Tre doser (%)Fyra doser (%)
Falkenberg88877174
Halmstad87866873
Hylte84836672
Kungsbacka91907473
Laholm87856970
Varberg91907475
Dos ett och två: Andel av befolkning 12 år och äldre. Dos tre: Andel av befolkning 18 år och äldre. Dos fyra: Andel av befolkning 65 år och äldre. Källa: Folkhälsomyndigheten

Påfyllnadsdoser

Efter de två första doserna rekommenderar Folkhälsomyndigheten delar av befolkningen att ta ytterligare doser, påfyllnadsdoser. Alla över 18 år bör ta en tredje spruta ungefär tre månader efter sin andra, skriver myndigheten. I Kungsbacka har hittills 48 168 personer tagit en tredje spruta, motsvarande 74 procent av befolkningen 18 år och äldre. Det innebär att Kungsbacka tillhör den tredjedel som kommit längst i landet och har den högsta andelen tredjedosvaccinerade i länet. När det gäller dos tre har man kommit längst i Vadstena kommun (81 procent) medan det återigen går långsammast i Botkyrka kommun (44 procent).

Åtta av tio över 80 år har fått fjärde dosen

Äldre personer är betydligt mer sårbara för det nya coronaviruset än yngre. Därför har äldre prioriterats i vaccineringen. Nu rekommenderas personer över 65 år att ta en fjärde vaccinationsdos, tidigare har den rekommendationen gällt personer över 80 år. I Kungsbacka har hittills 78 procent av 80-plussarna fått en fjärde spruta.

Sett till hela den aktuella befolkningen, 65 år och äldre, har 12 624 personer – eller 73 procent – fått fjärde dosen. Därmed har man kommit tredje längst i länet. Högst andel fjärdedosvaccinerade 65-plussare finns i Östhammars kommun, där 84 procent fått fjärde dosen.

Andel vaccinerade i olika åldersgrupper

Vaccinationstakten minskar i Halland

Förra veckan gavs 1 392 vaccindoser i Halland. Precis som i riket i stort är det en minskning jämfört med veckan innan (−281 doser). Det är sjätte veckan i rad som antalet vaccinationer minskar. Sju av tio stick förra veckan gällde den fjärde dosen medan tre av tio var tredjedoser.

Antal genomförda vaccinationer per vecka

I massvaccinationens mest intensiva fas, i juni 2021, delades som mest fler än 27 000 vaccindoser i veckan ut i Halland.

7,8 miljoner svenskar har påbörjat vaccineringen

Sedan massvaccinationens inleddes kring årskiftet 2021-2022 har 7 823 263 personer fått minst en dos i Sverige totalt. Det motsvarar 87 procent av befolkningen 12 år eller äldre. Vidare har 85 procent fått två doser. Av den vuxna befolkningen, 18 år eller äldre, har 66 procent tagit en tredje dos och av de över 65 år har 68 procent fått en fjärde.

Topplista över regionerna

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.