Vaccinations­takten minskar i Blekinge – men Karlskrona i länstoppen

Karlskrona kommun | Corona |
Så framskrider vaccineringen i Karlskrona kommun.
Tim Reckmann, Wikimedia Commons (CC-BY-2.0)

Vaccinationstakten minskade i Blekinge förra veckan. Karlskrona kommun har en av de högsta vaccinationstäckningarna i länet.

Totalt har 52 442 personer tagit minst en dos vaccin till och med vecka 23 i Karlskrona. Det innebär att 91 procent av befolkningen 12 år och äldre fått första dosen. Det är en relativt hög siffra, sett till riket i stort – och den högsta i länet. Högst andel har Hammarö kommun, 95 procent. I Botkyrka kommun, däremot, har hittills bara 72 procent tagit första sprutan.

Andel vaccinerade i kommunerna

51 714 personer har fått sin andra dos, vilket är 89 procent av befolkningen– även det en hög andel jämfört med riket i stort, och den högsta i länet. Även när det gäller den andra dosen ligger Hammarö kommun i topp, med 94 procent. Och precis som med dos ett ligger Botkyrka kommun i andra änden av listan, där 68 procent fått andra sprutan.

Andel vaccinerade per kommun i Blekinge
KommunEn dos (%)Två doser (%)Tre doser (%)Fyra doser (%)
Karlshamn89887269
Karlskrona91897474
Olofström87856864
Ronneby88867069
Sölvesborg88877167
Dos ett och två: Andel av befolkning 12 år och äldre. Dos tre: Andel av befolkning 18 år och äldre. Dos fyra: Andel av befolkning 65 år och äldre. Källa: Folkhälsomyndigheten

Påfyllnadsdoser

Efter de två första doserna rekommenderar Folkhälsomyndigheten delar av befolkningen att ta ytterligare doser, påfyllnadsdoser. Alla över 18 år bör ta en tredje spruta ungefär tre månader efter sin andra, skriver myndigheten. I Karlskrona har hittills 39 445 personer tagit en tredje spruta, motsvarande 74 procent av befolkningen 18 år och äldre. Det innebär att Karlskrona tillhör den tredjedel som kommit längst i landet och har den högsta andelen tredjedosvaccinerade i länet. När det gäller dos tre har man kommit längst i Vadstena kommun (81 procent) medan det återigen går långsammast i Botkyrka kommun (44 procent).

Åtta av tio över 80 år har fått fjärde dosen

Äldre personer är betydligt mer sårbara för det nya coronaviruset än yngre. Därför har äldre prioriterats i vaccineringen. Nu rekommenderas personer över 65 år att ta en fjärde vaccinationsdos, tidigare har den rekommendationen gällt personer över 80 år. I Karlskrona har hittills 79 procent av 80-plussarna fått en fjärde spruta.

Sett till hela den aktuella befolkningen, 65 år och äldre, har 11 029 personer – eller 74 procent – fått fjärde dosen. Därmed har man kommit längst i länet. Högst andel fjärdedosvaccinerade 65-plussare finns i Östhammars kommun, där 84 procent fått fjärde dosen.

Andel vaccinerade i olika åldersgrupper

Vaccinationstakten minskar i Blekinge

Förra veckan gavs 521 vaccindoser i Blekinge. Precis som i riket i stort är det en minskning jämfört med veckan innan (−278 doser). Sju av tio stick förra veckan gällde den fjärde dosen medan två av tio var tredjedoser.

Antal genomförda vaccinationer per vecka

I massvaccinationens mest intensiva fas, i början av juli 2021, delades som mest fler än 12 000 vaccindoser i veckan ut i Blekinge.

7,8 miljoner svenskar har påbörjat vaccineringen

Sedan massvaccinationens inleddes kring årskiftet 2021-2022 har 7 823 263 personer fått minst en dos i Sverige totalt. Det motsvarar 87 procent av befolkningen 12 år eller äldre. Vidare har 85 procent fått två doser. Av den vuxna befolkningen, 18 år eller äldre, har 66 procent tagit en tredje dos och av de över 65 år har 68 procent fått en fjärde.

Topplista över regionerna

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.