Mest flyg­trafik sedan pandemi­utbrottet i Norrbotten i maj

Norrbottens län | Flygtrafik |
Person framför incheckningsdisk på flygplats
Erik Odiin, Unsplash

Det svenska flygandet fortsatte öka i maj, pådrivet inte minst av fler utrikesresor från Stockholm och Göteborg. Både antalet avgångar och antalet passagerare ökade, och ökningen var större än vad som förklaras av säsongseffekter. Det visar ny statistik från Transport­styrelsen.

Totalt landade knappt 16 000 flyg på svenska flygplatser förra månaden. Därmed är flygandet nu uppe på omkring 70 procent av vad som varit väntat utan pandeminedgången, om de senaste årens sakta nedåtgående trafiktrend hade stått sig. Även i Norrbottens län ökade flygtrafiken. I maj landade 789 reguljär- eller charterflyg i Norrbotten, jämfört med 712 månaden innan, och därutöver 14 taxiflyg.

Därmed blev maj månaden med mest trafik på Norrbottensflygplatserna sedan pandemins utbrott. Totalt reste omkring 107 400 passagerare till och från flygplatserna i länet.

Flygstoppet efter Rysslands invasion av Ukraina har inte haft någon synbar effekt på siffrorna. I fjolårets destinationsstatistik från landets statligt ägda flygplatser stod Ryssland för mindre än en halv procent av utrikesresorna.

Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

På länets just nu mest trafikerade flygplats, Luleå−Kallax flygplats landade i maj 458 flyg. Det är fortfarande en bit under för-pandeminivån. På de mindre flygplatserna är trafiken nu tillbaka på tidigare års nivåer.

FlygplatsLandningar i majSamma månad 2020Förväntat antal utan pandemi (ca)
Luleå−Kallax flygplats458192600
Arvidsjaurs flygplats974840
Gällivare flygplats946440
Kiruna flygplats9463100
Pajala flygplats464240
”Förväntat antal utan pandemi” baseras på antal landningar under samma månader tidigare år, samt trend.

I stort sett all reguljär trafik på flygplatserna gick inrikes förra månaden (med 23 utrikeslandningar). Så har det sett ut även majmånaderna närmast före pandemin.

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.