261 flyg landade på Visby flygplats under maj

Gotlands län | Flygtrafik |
Flygplan från Vueling på rullbana
Anna Zvereva, Wikimedia Commons (CC BY-SA 2.0)

Det svenska flygandet fortsatte öka i maj, pådrivet inte minst av fler utrikesresor från Stockholm och Göteborg. Både antalet avgångar och antalet passagerare ökade, och ökningen var större än vad som förklaras av säsongseffekter. Det visar ny statistik från Transport­styrelsen.

Totalt landade knappt 16 000 flyg på svenska flygplatser förra månaden. Därmed är flygandet nu uppe på omkring 70 procent av vad som varit väntat utan pandeminedgången, om de senaste årens sakta nedåtgående trafiktrend hade stått sig. Även i Gotlands län ökade flygtrafiken. I maj landade 261 reguljär- eller charterflyg på Visby flygplats, jämfört med 242 månaden innan, och därutöver tre taxiflyg.

Det är 37 procent fler flyg än under samma månad förra året, men fortfarande färre än före pandemin. Totalt reste omkring 27 500 passagerare till och från flygplatsen.

Flygstoppet efter Rysslands invasion av Ukraina har inte haft någon synbar effekt på siffrorna. I fjolårets destinationsstatistik från landets statligt ägda flygplatser stod Ryssland för mindre än en halv procent av utrikesresorna.

Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

All reguljär trafik på flygplatsen gick inrikes förra månaden. Utrikestrafiken har varit i stort sett obefintlig även majmånaderna närmast före pandemin.

Mellan covidutbrottet i Sverige i mars 2020 och slutet av maj 2022 landade totalt 5 300 flyg på Visby flygplats. Det är omkring 1 000 färre än vad som varit väntat utan pandemi, om tidigare trender i passagerartrafiken hade stått sig.1

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.