256 flyg landade i Jämtland under maj

Jämtlands län | Flygtrafik |
Person framför incheckningsdisk på flygplats
Erik Odiin, Unsplash

Det svenska flygandet fortsatte öka i maj, pådrivet inte minst av fler utrikesresor från Stockholm och Göteborg. Både antalet avgångar och antalet passagerare ökade, och ökningen var större än vad som förklaras av säsongseffekter. Det visar ny statistik från Transport­styrelsen.

Totalt landade knappt 16 000 flyg på svenska flygplatser förra månaden. Därmed är flygandet nu uppe på omkring 70 procent av vad som varit väntat utan pandeminedgången, om de senaste årens sakta nedåtgående trafiktrend hade stått sig. Även i Jämtlands län ökade flygtrafiken. I maj landade 256 reguljär- eller charterflyg i Jämtland, jämfört med 234 månaden innan, och därutöver 21 taxiflyg.

Det är drygt dubbelt så många som under samma månad förra året, men fortfarande färre än före pandemin. Totalt reste omkring 20 600 passagerare till och från flygplatserna i länet.

Flygstoppet efter Rysslands invasion av Ukraina har inte haft någon synbar effekt på siffrorna. I fjolårets destinationsstatistik från landets statligt ägda flygplatser stod Ryssland för mindre än en halv procent av utrikesresorna.

Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

På länets just nu mest trafikerade flygplats, Åre Östersunds flygplats landade i maj 200 flyg. Det är fortfarande en bit under för-pandeminivån.

FlygplatsLandningar i majSamma månad 2020Förväntat antal utan pandemi (ca)
Åre Östersunds flygplats20068300
Sveg Härjedalens flygplats565160
”Förväntat antal utan pandemi” baseras på antal landningar under samma månader tidigare år, samt trend.

I stort sett all reguljär trafik på flygplatserna gick inrikes förra månaden (med åtta utrikeslandningar). Så har det sett ut även majmånaderna närmast före pandemin.

Mellan covidutbrottet i Sverige i mars 2020 och slutet av maj 2022 landade totalt 3 994 flyg på Härjedalens flygplats och Östersunds flygplats. Det är omkring 2 000 färre än vad som varit väntat utan pandemi, om tidigare trender i passagerartrafiken hade stått sig.1

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.