60 olyckor längs de stora vägarna i Östergötland under maj

Östergötlands län | Trafikolyckor |
Punktkarta över olyckor i länet

E4 genom Norrköpings kommun var den mest olycksdrabbade vägsträckan i Östergötlands län i maj. Det visar data från Trafikverket som Newsworthy sammanställt.

Under maj 2022 rapporterades 60 trafikolyckor längs eller i anslutning till de stora, statliga vägarna i Östergötlands län. Flest olyckor, sju stycken, inträffade alltså längs E4 genom Norrköpings kommun. Under tidigare månader i år har i stället E4 genom Linköpings kommun haft de flesta olyckorna.

Omkring en sjättedel av olyckorna, tio stycken, involverade tunga fordon.

Karta över Östergötlands län

Flest olyckor på en dag, fem stycken, inträffade under den 17 maj och den 27 maj, och veckan med flest olyckor var vecka 21, veckan som började den 23 maj, med totalt 22 olyckor. Under åtta av månadens dagar rapporterades inga olyckor alls längs de stora vägarna i länet.

Av olyckorna klassades nio som olyckor med ”mycket stor påverkan” på trafiken, som regel med avstängningar i en eller båda riktningar.

Olyckor med mycket stor påverkan på trafiken, där ett eller flera körfält fått stängas av.
VägKommunTidpunktPlats
Kimstadsvägen (väg 215)Norrköpingmå 9:e, 6.06Väg 215 från Nygård till Skärblacka båda riktningarna
E4 Norrköpingmå 23:e, 11.15E4 från Trafikplats Strömsfors (126) till Trafikplats Björnsnäs (125) i riktning mot Gränna
Väg 134 Åtvidabergti 24:e, 17.29Väg 134 från Söderö till Näbbtorp båda riktningarna
Väg 741 Linköpingto 26:e, 16.13Väg 741 från Örtomta Kyrka till Ring båda riktningarna
Arkösundsvägen (väg 209)Norrköpingfr 27:e, 10.32Väg 209 från Brinken till Ljunga båda riktningarna
Väg 34 Motalafr 27:e, 15.27Väg 34 från Trafikplats Borensberg till Brånshult i riktning mot Motala
Östermalmsgatan (väg 34)Motalasö 29:e, 15.07Väg 34 från Sofielund till Kohagsmossen båda riktningarna
Söderleden (E22)Norrköpingmå 30:e, 14.36E22 från Skarphagsleden till Trafikplats Vilbergen i riktning mot Västervik
E4 Norrköpingmå 30:e, 17.42E4 från Trafikplats Ingelsta (121) till Trafikplats Norrköping Södra (119) i riktning mot Gränna

I hela landet var den mest olycksdrabbade perioden Kristi himmelfärdsveckan, och den enskilda dagen med flest olyckor onsdag 25 maj (dagen före Kristihimmelfärdsdag).

LänOlyckor...med stor påverkan...med tungafordonVecka med flest olyckor
Blekinge2121v. 21
Dalarna3395v. 18
Gävleborg35112v. 18
Halland4731v. 21
Jämtland820v. 18
Jönköping5439v. 19
Gotland310v. 20
Kalmar2954v. 21
Kronoberg4484v. 18
Norrbotten1950v. 21
Örebro3675v. 21
Östergötland60910v. 21
Skåne1191112v. 20
Södermanland4282v. 18
Stockholm2594768v. 19
Uppsala3492v. 19
Värmland1300v. 18
Västerbotten3181v. 18
Västernorrland3243v. 18
Västmanland2663v. 21
Västra Götaland1983111v. 21

Trafikverkets data innehåller olyckor som antingen sker på, eller påverkar framkomligheten på de stora, statligt skötta vägarna, alltså europavägar, riksvägar och länsvägar. Här saknas däremot de flesta olyckor som sker på kommunala gator eller på enskilda vägar, oavsett hur allvarliga de är.

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.