47 olyckor längs de stora vägarna i Halland under maj

Hallands län | Trafikolyckor |
Punktkarta över olyckor i länet

E6 genom Falkenbergs kommun var den mest olycksdrabbade vägsträckan i Hallands län i maj. Det visar data från Trafikverket som Newsworthy sammanställt.

Under maj 2022 rapporterades 47 trafikolyckor längs eller i anslutning till de stora, statliga vägarna i Hallands län. Flest olyckor, åtta stycken, inträffade alltså längs E6 genom Falkenbergs kommun. Under tidigare månader i år har i stället E6 genom Halmstads kommun haft de flesta olyckorna.

Karta över Hallands län

Flest olyckor på en dag, fem stycken, inträffade under den 25 maj, och samma vecka (vecka 21) var också den med flest olyckor med totalt 14 olyckor. Under åtta av månadens dagar rapporterades inga olyckor alls längs de stora vägarna i länet.

Av olyckorna klassades tre som olyckor med ”mycket stor påverkan” på trafiken, som regel med avstängningar i en eller båda riktningar.

Olyckor med mycket stor påverkan på trafiken, där ett eller flera körfält fått stängas av.
VägKommunTidpunktPlats
E6 Falkenberglö 7:e, 8.11E6 från Trafikplats Morup (52) till Trafikplats Falkenberg C (51) i riktning mot Malmö
Väg 746 Falkenbergon 25:e, 7.57Väg 746 från Stafsinge till Breås båda riktningarna
Väg 611 Halmstadsö 29:e, 16.41Väg 611 från Flygflottiljen till Stålsberg båda riktningarna

I hela landet var den mest olycksdrabbade perioden Kristi himmelfärdsveckan, och den enskilda dagen med flest olyckor onsdag 25 maj (dagen före Kristihimmelfärdsdag).

LänOlyckor...med stor påverkan...med tungafordonVecka med flest olyckor
Blekinge2121v. 21
Dalarna3395v. 18
Gävleborg35112v. 18
Halland4731v. 21
Jämtland820v. 18
Jönköping5439v. 19
Gotland310v. 20
Kalmar2954v. 21
Kronoberg4484v. 18
Norrbotten1950v. 21
Örebro3675v. 21
Östergötland60910v. 21
Skåne1191112v. 20
Södermanland4282v. 18
Stockholm2594768v. 19
Uppsala3492v. 19
Värmland1300v. 18
Västerbotten3181v. 18
Västernorrland3243v. 18
Västmanland2663v. 21
Västra Götaland1983111v. 21

Trafikverkets data innehåller olyckor som antingen sker på, eller påverkar framkomligheten på de stora, statligt skötta vägarna, alltså europavägar, riksvägar och länsvägar. Här saknas däremot de flesta olyckor som sker på kommunala gator eller på enskilda vägar, oavsett hur allvarliga de är.

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.