36 olyckor längs de stora vägarna i Örebro län under maj

Örebro län | Trafikolyckor |
Punktkarta över olyckor i länet

Väg 50 genom Askersunds kommun var den mest olycksdrabbade vägsträckan i Örebro län i maj. Det visar data från Trafikverket som Newsworthy sammanställt.

Under maj 2022 rapporterades 36 trafikolyckor längs eller i anslutning till de stora, statliga vägarna i Örebro län. Flest olyckor, fem stycken, inträffade alltså längs väg 50 genom Askersunds kommun. Under tidigare månader i år har i stället E18 genom Örebro kommun haft de flesta olyckorna.

Omkring en sjundedel av olyckorna, fem stycken, involverade tunga fordon.

Karta över Örebro län

Av olyckorna klassades sju som olyckor med ”mycket stor påverkan” på trafiken, som regel med avstängningar i en eller båda riktningar.

Olyckor med mycket stor påverkan på trafiken, där ett eller flera körfält fått stängas av.
VägKommunTidpunktPlats
Västerleden (E20)Örebrofr 6:e, 16.05E20 från Trafikplats Adolfsberg (110) till Trafikplats Marieberg (109) i riktning mot Göteborg
Väg 50 Lindesberglö 7:e, 2.14Väg 50 från Gärdet till Fanthyttan båda riktningarna
Väg 50 Askersundti 24:e, 12.14Väg 50 från Stordalen till Gärdshyttan båda riktningarna
Väg 50 Askersundon 25:e, 16.02Väg 50 från Askersund Ö till Marieberg i riktning mot Örebro
Västerleden (E20)Örebroto 26:e, 11.17E20 från Trafikplats Adolfsberg (110) till Trafikplats Marieberg (109) i riktning mot Göteborg
E20 Örebrosö 29:e, 9.45E20 från Trafikplats Marieberg (109) till Trafikplats Ekeby (108) i riktning mot Göteborg
E20 Örebrosö 29:e, 9.52E20 från Trafikplats Ekeby (108) till Trafikplats Marieberg (109) i riktning mot Eskilstuna

I hela landet var den mest olycksdrabbade perioden Kristi himmelfärdsveckan, och den enskilda dagen med flest olyckor onsdag 25 maj (dagen före Kristihimmelfärdsdag).

LänOlyckor...med stor påverkan...med tungafordonVecka med flest olyckor
Blekinge2121v. 21
Dalarna3395v. 18
Gävleborg35112v. 18
Halland4731v. 21
Jämtland820v. 18
Jönköping5439v. 19
Gotland310v. 20
Kalmar2954v. 21
Kronoberg4484v. 18
Norrbotten1950v. 21
Örebro3675v. 21
Östergötland60910v. 21
Skåne1191112v. 20
Södermanland4282v. 18
Stockholm2594768v. 19
Uppsala3492v. 19
Värmland1300v. 18
Västerbotten3181v. 18
Västernorrland3243v. 18
Västmanland2663v. 21
Västra Götaland1983111v. 21

Trafikverkets data innehåller olyckor som antingen sker på, eller påverkar framkomligheten på de stora, statligt skötta vägarna, alltså europavägar, riksvägar och länsvägar. Här saknas däremot de flesta olyckor som sker på kommunala gator eller på enskilda vägar, oavsett hur allvarliga de är.

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.