Vaccinations­takten fortsätter att minska i Västmanland – Hallstahammar bland de minst vaccinerade i länet

Hallstahammars kommun | Corona |
Så framskrider vaccineringen i Hallstahammars kommun.
Tim Reckmann, Wikimedia Commons (CC-BY-2.0)

För femte veckan i rad minskar vaccinationstakten i Västmanland. Hallstahammar tillhör de kommuner i länet där lägst andel av befolkningen fått tredje dosen.

Totalt har 12 334 personer tagit minst en dos vaccin till och med vecka 21 i Hallstahammar. Det innebär att 87 procent av befolkningen 12 år och äldre fått första dosen. Det är en lägre andel än i de flesta andra kommuner. Högst andel har Hammarö kommun, 95 procent. I Botkyrka kommun, däremot, har hittills bara 71 procent tagit första sprutan.

Andel vaccinerade i kommunerna

11 987 personer har fått sin andra dos, vilket är 84 procent av befolkningen– vilket även det är en relativt låg andel jämfört med riket i stort. Även när det gäller den andra dosen ligger Hammarö kommun i topp, med 94 procent. Och precis som med dos ett ligger Botkyrka kommun i andra änden av listan, där 67 procent fått andra sprutan.

Andel vaccinerade per kommun i Västmanland
KommunEn dos (%)Två doser (%)Tre doser (%)Fyra doser (%)
Arboga89877073
Fagersta85836571
Hallstahammar87846565
Kungsör87846971
Köping86846568
Norberg87857072
Sala88866969
Skinnskatteberg86846970
Surahammar86856763
Västerås88856570
Dos ett och två: Andel av befolkning 12 år och äldre. Dos tre: Andel av befolkning 18 år och äldre. Dos fyra: Andel av befolkning 65 år och äldre. Källa: Folkhälsomyndigheten

Påfyllnadsdoser

Efter de två första doserna rekommenderar Folkhälsomyndigheten delar av befolkningen att ta ytterligare doser, påfyllnadsdoser. Alla över 18 år bör ta en tredje spruta ungefär tre månader efter sin andra, skriver myndigheten. I Hallstahammar har hittills 8 447 personer tagit en tredje spruta, motsvarande 65 procent av befolkningen 18 år och äldre. När det gäller dos tre har man kommit längst i Vadstena kommun (81 procent) medan det återigen går långsammast i Botkyrka kommun (44 procent).

Sju av tio över 80 år har fått fjärde dosen

Äldre personer är betydligt mer sårbara för det nya coronaviruset än yngre. Därför har äldre prioriterats i vaccineringen. Nu rekommenderas personer över 65 år att ta en fjärde vaccinationsdos, tidigare har den rekommendationen gällt personer över 80 år. I Hallstahammar har hittills 70 procent av 80-plussarna fått en fjärde spruta.

Sett till hela den aktuella befolkningen, 65 år och äldre, har 2 540 personer – eller 65 procent – fått fjärde dosen. Därmed är man den kommun med näst lägst andel som fått fyra doser i länet. Högst andel fjärdedosvaccinerade 65-plussare finns i Enköpings kommun, där 82 procent fått fjärde dosen.

Andel vaccinerade i olika åldersgrupper

Vaccinationstakten minskar i Västmanland

Förra veckan gavs 1 882 vaccindoser i Västmanland. Precis som i riket i stort är det en minskning jämfört med veckan innan (−1 340 doser). Det är femte veckan i rad som antalet vaccinationer minskar. Sju av tio stick förra veckan gällde den fjärde dosen medan två av tio var tredjedoser.

Antal genomförda vaccinationer per vecka

I massvaccinationens mest intensiva fas, i juni 2021, delades som mest fler än 20 000 vaccindoser i veckan ut i Västmanland.

7,8 miljoner svenskar har påbörjat vaccineringen

Sedan massvaccinationens inleddes kring årskiftet 2021-2022 har 7 821 103 personer fått minst en dos i Sverige totalt. Det motsvarar 87 procent av befolkningen 12 år eller äldre. Vidare har 85 procent fått två doser. Av den vuxna befolkningen, 18 år eller äldre, har 65 procent tagit en tredje dos och av de över 65 år har 65 procent fått en fjärde.

Topplista över regionerna

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.