Så utvecklades flygandet i Jämtland

Jämtlands län | Flygtrafik |
Två flygplan på en flygplats
Niklas Jonasson, Unsplash

I april ökade flygtrafiken på svenska flygplatser, jämfört med månaden innan, för andra månaden i rad. Både antalet avgångar och antalet passagerare ökade, och ökningen var större än vad som förklaras av säsongseffekter. Det visar ny statistik från Transport­styrelsen.

Totalt landade knappt 14 000 flyg på svenska flygplatser förra månaden. Det är omkring två tredjedelar av vad som varit väntat utan pandemi, men alltså en ökning jämfört med månaden innan. Även i Jämtlands län ökade flygtrafiken. I april landade 234 reguljär- eller charterflyg i Jämtland, jämfört med 230 månaden innan, och därutöver fyra taxiflyg.

Det är 73 procent fler flyg än under samma månad förra året, men fortfarande färre än före pandemin. Totalt reste omkring 19 500 passagerare till och från flygplatserna i länet.

Flygstoppet efter Rysslands invasion av Ukraina har inte haft någon synbar effekt på siffrorna. I fjolårets destinationsstatistik från landets statligt ägda flygplatser stod Ryssland för mindre än en halv procent av utrikesresorna.

Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

På länets just nu mest trafikerade flygplats, Åre Östersunds flygplats landade i april 184 flyg. Det är fortfarande en bit under för-pandeminivån.

FlygplatsLandningar i aprilSamma månad 2020Förväntat antal utan pandemi (ca)
Åre Östersunds flygplats18485400
Sveg Härjedalens flygplats505050
”Förväntat antal utan pandemi” baseras på antal landningar under samma månader tidigare år, samt trend.

I stort sett all reguljär trafik på flygplatserna gick inrikes förra månaden (med en utrikeslandning). Så har det sett ut även aprilmånaderna närmast före pandemin.

Mellan covidutbrottet i Sverige i mars 2020 och slutet av april 2022 landade totalt 3 738 flyg på Härjedalens flygplats och Östersunds flygplats. Det är omkring 2 000 färre än vad som varit väntat utan pandemi, om tidigare trender i passagerartrafiken hade stått sig.1

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.