För första gången på fyra veckor: färre vaccinationer i Värmland – 73 procent av de över 65 år har fått fjärde dosen i Storfors

Storfors kommun Corona
Så framskrider vaccineringen i Storfors kommun.
Tim Reckmann, Wikimedia Commons (CC-BY-2.0)

Efter fyra veckor av ökande vaccinationstakt i Värmland bröts den uppgående trenden förra veckan. Nu har 73 procent av 65-plussarna fått fjärde doseni Storfors.

Totalt har 3 187 personer tagit minst en dos vaccin till och med vecka 18 i Storfors. Det innebär att 91 procent av befolkningen 12 år och äldre fått första dosen. Det är en relativt hög siffra, sett till riket i stort. Högst andel har Hammarö kommun, 95 procent. I Botkyrka kommun, däremot, har hittills bara 71 procent tagit första sprutan.

Andel vaccinerade i kommunerna

3 154 personer har fått sin andra dos, vilket är 90 procent av befolkningen– även det en hög andel jämfört med riket i stort.Även när det gäller den andra dosen ligger Hammarö kommun i topp, med 94 procent. Och precis som med dos ett ligger Botkyrka kommun i andra änden av listan, där 67 procent fått andra sprutan.

Andel vaccinerade per kommun i Värmland
KommunEn dos (%)Två doser (%)Tre doser (%)Fyra doser (%)
Arvika92927661
Eda89887249
Filipstad89887171
Forshaga92917461
Grums90897268
Hagfors89887364
Hammarö95948067
Karlstad93917375
Kil92927562
Kristinehamn92917577
Munkfors89877253
Storfors91907573
Sunne92917674
Säffle89887264
Torsby91917876
Årjäng89886954
Dos ett och två: Andel av befolkning 12 år och äldre. Dos tre: Andel av befolkning 18 år och äldre. Dos fyra: Andel av befolkning 65 år och äldre. Källa: Folkhälsomyndigheten

Påfyllnadsdoser

Efter de två första doserna rekommenderar Folkhälsomyndigheten delar av befolkningen att ta ytterligare doser, påfyllnadsdoser. Alla över 18 år bör ta en tredje spruta ungefär tre månader efter sin andra, skriver myndigheten. I Storfors har hittills 2 438 personer tagit en tredje spruta, motsvarande 75 procent av befolkningen 18 år och äldre. Det innebär att Storfors tillhör den tredjedel som kommit längst i landet. När det gäller dos tre har man kommit längst i Vadstena kommun (80 procent) medan det återigen går långsammast i Botkyrka kommun (43 procent).

Åtta av tio över 80 år har fått fjärde dosen

Äldre personer är betydligt mer sårbara för det nya coronaviruset än yngre. Därför har äldre prioriterats i vaccineringen. Nu rekommenderas personer över 65 år att ta en fjärde vaccinationsdos, tidigare har den rekommendationen gällt personer över 80 år. I Storfors har hittills 76 procent av 80-plussarna fått en fjärde spruta.

Sett till hela den aktuella befolkningen, 65 år och äldre, har 865 personer – eller 73 procent – fått fjärde dosen. Högst andel fjärdedosvaccinerade 65-plussare finns i Kristinehamns kommun, där 77 procent fått fjärde dosen.

Andel vaccinerade i olika åldersgrupper

Vaccinationstakten minskar i Värmland

Förra veckan gavs 7 796 vaccindoser i Värmland. Precis som i riket i stort är det en minskning jämfört med veckan innan (−853 doser). Därmed bryts en fyra veckor lång ökning. Nio av tio stick förra veckan gällde den fjärde dosen medan en av tio var tredjedoser.

Antal genomförda vaccinationer per vecka

I massvaccinationens mest intensiva fas, i början av juni 2021, delades som mest fler än 24 000 vaccindoser i veckan ut i Värmland.

7,8 miljoner svenskar har påbörjat vaccineringen

Sedan massvaccinationens inleddes kring årskiftet 2021-2022 har 7 815 990 personer fått minst en dos i Sverige totalt. Det motsvarar 87 procent av befolkningen 12 år eller äldre. Vidare har 85 procent fått två doser. Av den vuxna befolkningen, 18 år eller äldre, har 65 procent tagit en tredje dos och av de över 65 år har 56 procent fått en fjärde.

Topplista över regionerna

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.