Vaccinations­takten fortsätter att öka i Kronoberg – så är läget i Ljungby

Ljungby kommun | Corona |
Så framskrider vaccineringen i Ljungby kommun.
Tim Reckmann, Wikimedia Commons (CC-BY-2.0)

För fjärde veckan i rad ökar vaccinationstakten i Kronoberg. Här är Folkhälsomyndighetens senaste siffror för Ljungby.

Totalt har 20 835 personer tagit minst en dos vaccin till och med vecka 18 i Ljungby. Det innebär att 84 procent av befolkningen 12 år och äldre fått första dosen. Det är en lägre andel än i de flesta andra kommuner. Högst andel har Hammarö kommun, 95 procent. I Botkyrka kommun, däremot, har hittills bara 71 procent tagit första sprutan.

Andel vaccinerade i kommunerna

20 339 personer har fått sin andra dos, vilket är 82 procent av befolkningen– vilket även det är en relativt låg andel jämfört med riket i stort, och den näst lägsta i länet. Även när det gäller den andra dosen ligger Hammarö kommun i topp, med 94 procent. Och precis som med dos ett ligger Botkyrka kommun i andra änden av listan, där 67 procent fått andra sprutan.

Andel vaccinerade per kommun i Kronoberg
KommunEn dos (%)Två doser (%)Tre doser (%)Fyra doser (%)
Alvesta85836250
Lessebo86856339
Ljungby84826346
Markaryd82816053
Tingsryd86856645
Uppvidinge84826138
Växjö87866349
Älmhult86846551
Dos ett och två: Andel av befolkning 12 år och äldre. Dos tre: Andel av befolkning 18 år och äldre. Dos fyra: Andel av befolkning 65 år och äldre. Källa: Folkhälsomyndigheten

Påfyllnadsdoser

Efter de två första doserna rekommenderar Folkhälsomyndigheten delar av befolkningen att ta ytterligare doser, påfyllnadsdoser. Alla över 18 år bör ta en tredje spruta ungefär tre månader efter sin andra, skriver myndigheten. I Ljungby har hittills 14 258 personer tagit en tredje spruta, motsvarande 63 procent av befolkningen 18 år och äldre. När det gäller dos tre har man kommit längst i Vadstena kommun (80 procent) medan det återigen går långsammast i Botkyrka kommun (43 procent).

Sju av tio över 80 år har fått fjärde dosen

Äldre personer är betydligt mer sårbara för det nya coronaviruset än yngre. Därför har äldre prioriterats i vaccineringen. Nu rekommenderas personer över 65 år att ta en fjärde vaccinationsdos, tidigare har den rekommendationen gällt personer över 80 år. I Ljungby har hittills 65 procent av 80-plussarna fått en fjärde spruta.

Sett till hela den aktuella befolkningen, 65 år och äldre, har 3 152 personer – eller 46 procent – fått fjärde dosen. Högst andel fjärdedosvaccinerade 65-plussare finns i Kristinehamns kommun, där 77 procent fått fjärde dosen.

Andel vaccinerade i olika åldersgrupper

Vaccinationstakten ökar i Kronoberg

Förra veckan gavs 4 050 vaccindoser i Kronoberg. Till skillnad från riket i stort är det en ökning jämfört med veckan innan (+114 doser). Det är fjärde veckan i rad som antalet vaccinationer ökar. Nio av tio stick förra veckan gällde den fjärde dosen medan en av tio var tredjedoser.

Antal genomförda vaccinationer per vecka

I massvaccinationens mest intensiva fas, i juni 2021, delades som mest fler än 15 000 vaccindoser i veckan ut i Kronoberg.

7,8 miljoner svenskar har påbörjat vaccineringen

Sedan massvaccinationens inleddes kring årskiftet 2021-2022 har 7 815 990 personer fått minst en dos i Sverige totalt. Det motsvarar 87 procent av befolkningen 12 år eller äldre. Vidare har 85 procent fått två doser. Av den vuxna befolkningen, 18 år eller äldre, har 65 procent tagit en tredje dos och av de över 65 år har 56 procent fått en fjärde.

Topplista över regionerna

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.