Vaccinations­takten minskar i Västerbotten – Dorotea i Sverigetopp

Dorotea kommun Corona
Så framskrider vaccineringen i Dorotea kommun.
Tim Reckmann, Wikimedia Commons (CC-BY-2.0)

Vaccinationstakten minskade i Västerbotten förra veckan. I Dorotea har näst störst andel av befolkningen tagit första och näst störst andel tagit andra dosen i hela landet.

Totalt har 2 059 personer tagit minst en dos vaccin till och med vecka 18 i Dorotea. Det innebär att 94 procent av befolkningen 12 år och äldre fått första dosen. Det är den näst högsta siffran i landet. Högst andel har Hammarö kommun, 95 procent. I Botkyrka kommun, däremot, har hittills bara 71 procent tagit första sprutan.

Andel vaccinerade i kommunerna

2 043 personer har fått sin andra dos, vilket är 94 procent av befolkningen– även det en av de högsta siffrorna i landet, och den högsta i länet. Även när det gäller den andra dosen ligger Hammarö kommun i topp, med 94 procent. Och precis som med dos ett ligger Botkyrka kommun i andra änden av listan, där 67 procent fått andra sprutan.

Andel vaccinerade per kommun i Västerbotten
KommunEn dos (%)Två doser (%)Tre doser (%)Fyra doser (%)
Bjurholm92917470
Dorotea94947841
Lycksele92917462
Malå91887249
Nordmaling92917469
Norsjö93927860
Robertsfors92917555
Skellefteå93917163
Sorsele89887161
Storuman91907664
Umeå93927066
Vilhelmina89876842
Vindeln90887158
Vännäs92907170
Åsele90897973
Dos ett och två: Andel av befolkning 12 år och äldre. Dos tre: Andel av befolkning 18 år och äldre. Dos fyra: Andel av befolkning 65 år och äldre. Källa: Folkhälsomyndigheten

Påfyllnadsdoser

Efter de två första doserna rekommenderar Folkhälsomyndigheten delar av befolkningen att ta ytterligare doser, påfyllnadsdoser. Alla över 18 år bör ta en tredje spruta ungefär tre månader efter sin andra, skriver myndigheten. I Dorotea har hittills 1 582 personer tagit en tredje spruta, motsvarande 78 procent av befolkningen 18 år och äldre. Det innebär att Dorotea tillhör den tredjedel som kommit längst i landet och har den näst högsta andelen tredjedosvaccinerade i länet. När det gäller dos tre har man kommit längst i Vadstena kommun (80 procent) medan det återigen går långsammast i Botkyrka kommun (43 procent).

Sex av tio över 80 år har fått fjärde dosen

Äldre personer är betydligt mer sårbara för det nya coronaviruset än yngre. Därför har äldre prioriterats i vaccineringen. Nu rekommenderas personer över 65 år att ta en fjärde vaccinationsdos, tidigare har den rekommendationen gällt personer över 80 år. I Dorotea har hittills 60 procent av 80-plussarna fått en fjärde spruta.

Sett till hela den aktuella befolkningen, 65 år och äldre, har 336 personer – eller 41 procent – fått fjärde dosen. Därmed är man den kommun med lägst andel som fått fyra doser i länet. Högst andel fjärdedosvaccinerade 65-plussare finns i Kristinehamns kommun, där 77 procent fått fjärde dosen.

Andel vaccinerade i olika åldersgrupper

Vaccinationstakten minskar i Västerbotten

Förra veckan gavs 5 692 vaccindoser i Västerbotten. Precis som i riket i stort är det en minskning jämfört med veckan innan (−3 499 doser). Nio av tio stick förra veckan gällde den fjärde dosen medan en av tio var tredjedoser.

Antal genomförda vaccinationer per vecka

I massvaccinationens mest intensiva fas, i juni 2021, delades som mest fler än 21 000 vaccindoser i veckan ut i Västerbotten.

7,8 miljoner svenskar har påbörjat vaccineringen

Sedan massvaccinationens inleddes kring årskiftet 2021-2022 har 7 815 990 personer fått minst en dos i Sverige totalt. Det motsvarar 87 procent av befolkningen 12 år eller äldre. Vidare har 85 procent fått två doser. Av den vuxna befolkningen, 18 år eller äldre, har 65 procent tagit en tredje dos och av de över 65 år har 56 procent fått en fjärde.

Topplista över regionerna

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.