Andelen positiva coronatest minskar i Uppsala

Uppsala län Corona
De senaste coronasiffrorna i Uppsala.
Acabashi, Wikimedia Commons (CC-BY-SA 4.0)

Fler nya inläggningar på iva jämfört med veckan innan, 84 nya bekräftade fall och 1 147 tester. Här är de senaste coronasiffrorna för Uppsala län från Folkhälsomyndigheten, till och med vecka 18.

Sedan allmänheten slutat testas för pågående coronainfektion är det svårare att följa smittspridningen utifrån enbart bekräftade fall. För att få en bild av läget tittar Folkhälsomyndigheten bland annat på beläggningen på sjukhus och andelen bekräftade fall bland de som ändå testas – i första hand i äldre- och sjukvård.

Under förra veckan minskade antalet nyinlagda covidpatienter på intensivvårdsavdelning och 10 procent av PCR-proven var positiva – vilket är ungefär lika stor andel som veckan innan i riket som helhet.

Totalt bekräftades 1 947 fall i Sverige förra veckan, jämfört med 2 325 veckan innan– men antalet tester har också minskat.

Fler inlagda på iva förra veckan i Uppsala

I Uppsala rapporterades en nyinlagd covidpatient på intensivvårdsavdelning förra veckan. Det är en fler än veckan dessförinnan. Som mest gjordes det 21 nyinläggningar under en vecka i Uppsala, i april 2021 och april 2021.

Antal nyinläggningar på intensivvårdsavdelning

Två dödsfall rapporterades i Uppsala förra veckan

Den senaste veckan registrerades två nya dödsfall. Här finns det en fördröjning i rapporteringen och det kan ha inträffat dödsfall som ännu inte finns med i statistiken. Folkhälsomyndigheten räknar antalet personer med laboratoriebekräftad covid-19 som avlidit inom 30 dagar från diagnosen. Det betyder att covid inte behöver vara dödsorsaken.

Antal dödsfall med covid-19 per vecka

Den dödligaste veckan under pandemin, i maj 2020, avled 27 personer i länet. Sedan en stor del av befolkningen fått vaccinskydd har dödligheten i corona minskat sett till riket i stort.

Fler testades i Uppsala

Förra veckan genomfördes 1 147 PCR-tester i Uppsala. Det är 67 fler än veckan innan. Sedan den 9 februari uppmanas inte längre den breda allmänheten att testa sig vid symtom. Jämfört med toppveckan i januari testades en tiondel så många förra veckan i Uppsala.

Antal tester per vecka

Av de 1 147 testerna var 9 procent positiva, vilket är en minskning jämfört med förra veckan. Det är en andel som sticker ut varken uppåt eller neråt i riket.

Andel av proverna som var positiva förra veckan

Flest fall hittades i Tierp

Förra veckan registrerades 84 fall i Uppsala, vilket är 21 färre än veckan innan. Värt att minnas är att antalet provtagningar samtidigt ökat. Det går inte att jämföra antalet nya fall med tiden då alla skulle testa vid minsta symtom.

Antal nya bekräftade fall i regionen

I Uppsala hittades två fall per 10 000 invånare förra veckan. Det placerar länet i mitten av tabellen över fall per invånare. Flest nya fall i länet hittades i Tierp, där elva fall (fem per 10 000 invånare) registrerades.

Nya bekräftade fall per kommun i Uppsala under vecka 18
KommunNya fall (senaste 7 dagar)Föregående 7 dagarPer 10 000 inv.
Tierp 1145
Älvkarleby 464
Knivsta 593
Uppsala 48522
Östhammar 452
Enköping 4201
Heby 040
Håbo 100

Den region där flest fall hittades sett till befolkning var förra veckan Örebro, med fyra fall per 10 000 invånare.

Sverigekarta över var de senaste fallen har hittats

På kommunnivå hittades flest fall i landet i Dorotea – 7 bekräftade fall, vilket mostvarar 28 fall per 10 000 invånare.

Kommuner med flest fall per 10 000 invånare i riket under vecka 18
KommunNya fall (senaste 7 dagar)Föregående 7 dagarPer 10 000 inv.
Dorotea 7928
Grästorp 7512
Vingåker 111712
Hjo 10311
Vansbro 7610
Laxå 539
Surahammar 919
Bräcke 538
Eda 617
Härjedalen 737
Pajala 427
Dals-Ed 316
Mönsterås 846
Åmål 736
Gagnef 555
Lindesberg 1175
Mellerud 505
Säter 635
Tierp 1145
Vindeln 305
Örebro 84725

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.