Ännu ett år utan ny vindkraft i Gullspång

Gullspångs kommun | Vindkraft |
Vindkraftverk i närbild
Artur Zudin, Unsplash

Vindkraftsutbyggnaden i Sverige satte nya rekord i fjol, i både antal och effekt, men de nya vindkraftverken är ojämt fördelade över landet. Gullspångs kommun har inte byggt nya vindkraftverk på tio år.

Totalt fanns i slutet av förra året tre vindkraftverk i Gullspångs kommun, med en sammanlagd maxeffekt på 8 megawatt. Det är, för tionde året i rad, oförändrade siffror jämfört med året innan.

stapeldiagram som visar den totala installerade effekten från år till år.
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Exakt hur mycket el vindkraften i Gullspång producerar framgår inte av den officiella statistiken, men i hela Västra Götalands län ger varje installerad megawatt vindkraft ungefär 2,2 gigawattimmar el per år. Produktionen varierar dock mycket mellan vindkraftsinstallationer i olika storleksordning, och med olika placering.

Totalt producerade länets vindkraft 2 220 gigawattimmar el under fjolåret, vilket motsvarar ungefär 12 procent av den totala elkonsumtionen1.

Här finns det stora regionala skillnader. I Jämtland produceras med råge mer vind-el än man konsumerar, medan Västmanland, Södermanland, Stockholms och Uppsala län inte täcker mer än en procent av länets konsumtion med den regionala produktionen.

stapeldiagram som visar hur stor andel av varje läns komsumtion vindkraftsproduktionen i länet motsvarar.
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Störst installerad vindkraftseffekt bland länets kommuner finns nu i Tanum, med 105 megawatt, och den största utbyggnaden skedde i Tidaholm.

KommunAntal verkMaxeffekt (MW)
Tanum60105
Vara5586
Mariestad2983
Mellerud4580
Skara4168
Strömstad2858
Falköping4157
Munkedal2656
Dals-Ed2148
Hjo2739
Götene2936
Tranemo1036
Lidköping3235
Lilla Edet1428
Uddevalla1627
Tidaholm925
Grästorp1521
Ulricehamn617
Stenungsund413
Lysekil1011
Göteborg910
Mark68
Gullspång38
Vänersborg67
Töreboda96
Essunga46
Orust66
Åmål65
Kungälv25
Skövde64
Alingsås24
Karlsborg24
Sotenäs32
Tjörn42
Trollhättan31
Vårgårda31
Öckerö11
Borås0
Mölndal0
Tibro0
Herrljunga0
Svenljunga0
Bengtsfors0
Bollebygd0
Lerum0
Ale0
Färgelanda3<1
Partille0
Härryda0

Rekordstor utbyggnad i landet, men inga nya verk till havs

Generellt har den största expansionen under de senaste åren skett i norra Sverige. Så var det även i fjol med störst tillväxt i Örnsköldsvik och Åsele. Men också i bland annat Smålandslänen, och framför allt då Kalmar län, tillkom ny vindkraftverk.

Karta över nyinstallerad effekt per kommun

I hela landet installerades 456 nya vindkraftverk i landet, en ökning med 10 procent. Det är fler än vad som installerades året innan, och den högsta utbyggnadstakten hittills i svensk vindkrafts historia. Men trots den snabba utbyggnaden var den totala elproduktionen 2021 ungefär densamma som året innan. Enligt Jeffrey Berard på Energimyndigheten, kan det bero på en kombination av flera saker:

–Att produktionen går ner vissa år är inte ovanligt. Vindkraften är känslig för hur, var och när det blåser, och 2020 var ett bra år för produktionen. Dessutom kom några vindparker i drift sent på året i fjol, och syns alltså i effekten men inte i produktionen, säger Jeffrey Berard.

Totalt producerade den installerade vindkraften i landet i fjol omkring 27 terrawattimmar el, vilket motsvarar drygt en femtedel av landets årliga förbrukning.

Den genomsnittliga effekten för landets vindkraftverk ökade också i fjol. Varje vindkraftverk kan alltså producera allt mer el. Genomsnittseffekten ökade med knappt 9 procent i år. Det är en utveckling som troligen kommer att fortsätta, enligt Jakob Economou, verksamhetsledare på branschorganisationen Svensk Vindkraft.

–Det är en enorm skillnad i effektivitet på vindkraftverk, jämfört med bara för några år sedan. Och en stor del av teknikutvecklingen är att man bygger högre och får större rotordiameter, säger Jakob Economou.

–När vi framöver bygger mer vindkraft även till havs så kommer vi kunna bygga ännu större.

All ny vindkraft under 2021 byggdes dock på fastlandet, och så har det sett ut fler år i följd nu.

–Hittills har det varit billigare att bygga till lands. När transmissionsnätet byggs ut för anslutning till havs kommer det bli mycket attraktivare, säger Jakob Economou.

Sedan i fjol har Svenska kraftnät ett uppdrag från regeringen att förbereda en utbyggnad av transmissionsnätet för just havsbaserad vindkraft.

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.