Vaccinationstakten fortsätter att öka i Värmland – här toppar Värmland listan

Värmlands län | Corona |
Så framskrider vaccineringen i Värmlands län.
Tim Reckmann, Wikimedia Commons (CC-BY-2.0)

Vaccinationstakten ökade i Värmland förra veckan. I Värmland har näst störst andel av befolkningen tagit första, näst störst andel tagit andra och störst andel tagit tredje dosen i hela landet.

Totalt har 225 799 personer tagit minst en dos vaccin till och med vecka 15 i Värmland. Det innebär att 92 procent av befolkningen 12 år och äldre fått första dosen. Det är den näst högsta siffran i landet. Högst andel har Västerbottens län, 93 procent. I Skåne län, däremot, har hittills bara 84 procent tagit första sprutan. I Värmland har Hammarö kommun högst andel som fått första sprutan, 95  procent, vilket är högst andel hela riket. Årjängs kommun ligger sist i länet, med 89 procent – jämfört med Sverigejumbon Botkyrka kommun där bara 71 procent fått ett stick.

Topplista över regionerna

223 114 personer har fått sin andra dos, vilket är 91 procent av befolkningen– även det en av de högsta siffrorna i landet, och den näst högsta i länet. Även när det gäller den andra dosen ligger Västerbottens län i topp, med 91 procent. När det gäller andradosen ligger Stockholms län i andra änden av listan, där 81 procent fått andra sprutan. Också här ligger Hammarö kommun i topp bland kommunerna i Värmland och - återigen - i topp i riket, medan Munkfors kommun har lägst andel vaccinerade i länet. Botkyrka kommun är den kommun i landet där minst andel fått också andra dosen.

Andel vaccinerade per kommun i Värmland
KommunEn dos (%)Två doser (%)Tre doser (%)Fyra doser (%)
Arvika92917637
Eda89887131
Filipstad90887143
Forshaga92907332
Grums90897129
Hagfors89887237
Hammarö95947936
Karlstad93917241
Kil92917431
Kristinehamn92917443
Munkfors89877136
Storfors91907535
Sunne92917639
Säffle89887233
Torsby92917843
Årjäng89886826
Dos ett och två: Andel av befolkning 12 år och äldre. Dos tre: Andel av befolkning 18 år och äldre. Dos fyra: Andel av befolkning 65 år och äldre. Källa: Folkhälsomyndigheten

Påfyllnadsdoser

Efter de två första doserna rekommenderar Folkhälsomyndigheten delar av befolkningen att ta ytterligare doser, påfyllnadsdoser. Alla över 18 år bör ta en tredje spruta ungefär tre månader efter sin andra, skriver myndigheten. I Värmland har hittills 167 335 personer tagit en tredje spruta, motsvarande 73 procent av befolkningen 18 år och äldre. Det är den högsta andelen i landet och den högsta andelen i länet. Också när det gäller dos tre går det långsammast i Skåne län (59 procent).

Flest tredjedoser i Värmland har återigen getts i Hammarö kommun (79 procent). Samtidigt har 68 procent fått ett tredje stick i Årjängs kommun. Flest tredjedoser i landet har delats ut Vadstena kommun (80 procent) medan Botkyrka kommun återigen släpar efter (43 procent).

Åtta av tio över 80 år har fått fjärde dosen

Äldre personer är betydligt mer sårbara för det nya coronaviruset än yngre. Därför har äldre prioriterats i vaccineringen. Nu rekommenderas personer över 65 år att ta en fjärde vaccinationsdos, tidigare har den rekommendationen gällt personer över 80 år. I Värmland har hittills 77 procent av 80-plussarna fått en fjärde spruta.

Sett till hela den aktuella befolkningen, 65 år och äldre, har 26 112 personer – eller 38 procent – fått fjärde dosen. Högst andel fjärdedosvaccinerade 65-plussare finns i Östergötlands län, där 44 procent fått fjärde dosen. På kommunnivå har 43 procent fått den fjärde dosen i Kristinehamns kommun, vilket är högsta andelen i Värmland, medan Karlskoga kommun har kommit längst i landet med 54 procent. Lägst andel som fått fjärde dosen i Värmland finns i Årjängs kommun (26 procent). I hela riket ligger Vårgårda kommun sist (17 procent).

Andel vaccinerade i olika åldersgrupper

Vaccinationstakten ökar i Värmland

Förra veckan gavs 6 113 vaccindoser i Värmland. Till skillnad från riket i stort är det en ökning jämfört med veckan innan (+1 577 doser). Nio av tio stick förra veckan gällde den fjärde dosen medan en av tio var tredjedoser.

Antal genomförda vaccinationer per vecka

I massvaccinationens mest intensiva fas, i början av juni 2021, delades som mest fler än 24 000 vaccindoser i veckan ut i Värmland.

7,8 miljoner svenskar har påbörjat vaccineringen

Sedan massvaccinationens inleddes kring årskiftet 2021-2022 har 7 810 246 personer fått minst en dos i Sverige totalt. Det motsvarar 87 procent av befolkningen 12 år eller äldre. Vidare har 85 procent fått två doser. Av den vuxna befolkningen, 18 år eller äldre, har 64 procent tagit en tredje dos och av de över 65 år har 33 procent fått en fjärde.

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.