Två år efter pandemiutbrott: Väntetiderna i nivå med tidigare i Västernorrland

Västernorrlands län Överbeläggningar i vården
Bild från operationssal.
Flickr (PD)

Coronapandemin har tvingat fler personer att vänta länge på operation. Men i Västernorrlands län är långa väntetider ungefär lika vanliga som innan pandemin.

Coronapandemin har satt press på sjukvården. I skuggan av den akuta covidvården har operationsköerna blivit längre.

Under februari fick 41 procent av alla patienter vänta längre än 90 dagar på operation i Västernorrland. Det är ungefär samma nivå som väntetider brukar ligga på den här tiden på året. En genomsnittlig februarimånad behöver 39 procent av regionens patienter vänta för länge, baserat på snittet de senaste fem åren.

I praktiken innebär det att 1 320 av de 3 251 patienter som under månaden väntade på operation i Västernorrland tvingades vänta lägre än vårdgarantin ger dem rätt till.

Västernorrlands län sticker därmed ut i förhållande till andra län. I de allra flest regionerna är operationsköerna längre eller till och med mycket längre än normalt.

Enligt vårdgarantin ska du inte behöva vänta mer än 90 dagar på den behandling eller operation som ordinerats av specialistläkare.

Ökning av för långa väntetider i hela landet

SKR:s väntetidsstatistik sträcker sig till och med februari. Andelen patienter som tvingades vänta längre än vårdgarantin ger dem rätt till var då högre än vanligt i samtliga av landets 21 regioner.

Östergötland var den region som låg mest över sin normalnivå i februari.

Stora skillnader mellan olika typer av vård

Sammanlagt väntade 3 251 patienter på operation i Västernorrlands län under februari månad.

Trots att långa köer på det stora hela inte blivit fler i Västernorrland är skillnaderna stora mellan olika vårdtyper. Inom gynekologi tvingades 26 procent av patienterna vänta längre än 90 dagar i oktober (+17 procentenheter jämfört med ett vanligt år).

Tabellen nedan visar siffrorna nedbrutna för varje vårdtyp i regionen, för vårdtyper med minst 20 fall per månad.

Operationstyper med längst kötider i Västernorrlands län i februari
VårdtypAndel som behövde väntade över 90 dagarMotsvarande historiskt snitt för februari 2015-2019Antal patienter
Urologi45 %33 % 191
Kirurgi44 %31 % 484
Ögonsjukvård41 %37 % 1 302
Öron-näsa-hals30 %40 % 145
Gynekologi26 %9 % 177

Det är dock stor skillnad på hur många personer som väntar inom varje vårdtyp.

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.