Två år efter pandemiutbrott: Fortsatt långa vänte­tider i Södermanland

Södermanlands län Överbeläggningar i vården
Bild från operationssal.
Flickr (PD)

Coronapandemin har tvingat fler personer att vänta länge på operation.  Även i Södermanlands län är det betydligt fler än vanligt som tvingas vänta länge på vård.

Coronapandemin har satt press på sjukvården. I skuggan av den akuta covidvården har operationsköerna blivit längre.

Under februari fick 38 procent av alla patienter vänta längre än 90 dagar på operation i Södermanland. Det är fler än en typisk februarimånad (snittet för de senaste fem åren ligger på 26 procent). Gapet har dessutom växt jämfört med månaden innan.

I praktiken innebär det att 1 588 av de 4 172 patienter som under månaden väntade på operation i Södermanland tvingades vänta lägre än vårdgarantin ger dem rätt till.

Enligt vårdgarantin ska du inte behöva vänta mer än 90 dagar på den behandling eller operation som ordinerats av specialistläkare.

Ökning av för långa väntetider i hela landet

SKR:s väntetidsstatistik sträcker sig till och med februari. Andelen patienter som tvingades vänta längre än vårdgarantin ger dem rätt till var då högre än vanligt i samtliga av landets 21 regioner.

Östergötland var den region som låg mest över sin normalnivå i februari.

Stora skillnader mellan olika typer av vård

Sammanlagt väntade 4 172 patienter på operation i Södermanlands län under februari månad.

Skillnaden mot normalläget är störst inom handkirurgi. Här tvingades 56 procent av patienterna vänta längre än 90 dagar i oktober (+48 procentenheter jämfört med ett vanligt år).

Samtidigt ligger andra vårdtyper, som ögonsjukvård, på en lägre nivå än ett vanligt år (16 procent nu, jämfört med 34 procent ett normalår).

Tabellen nedan visar siffrorna nedbrutna för varje vårdtyp i regionen, för vårdtyper med minst 20 fall per månad.

Operationstyper med längst kötider i Södermanlands län i februari
VårdtypAndel som behövde väntade över 90 dagarMotsvarande historiskt snitt för februari 2015-2019Antal patienter
Handkirurgi56 %8 % 133
Kirurgi52 %26 % 726
Urologi48 %34 % 89
Gynekologi41 %8 % 105
Ögonsjukvård16 %34 % 490
Öron-näsa-hals12 %11 % 309

Det är dock stor skillnad på hur många personer som väntar inom varje vårdtyp.

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.