Norrbotten nu näst sämst i landet på att operera i tid

Norrbottens län | Överbeläggningar i vården |
Bild från operationssal.
dr.spitalier, Flickr (CC BY-SA 2.0)

Coronapandemin har tvingat fler personer att vänta länge på operation. Norrbottens län var i februari näst sämst i hela landet på att uppfylla vårdgarantin för operationer.

Coronapandemin har satt press på sjukvården. I skuggan av den akuta covidvården har operationsköerna blivit längre.

Under februari fick 57 procent av alla patienter vänta längre än 90 dagar på operation i Norrbotten. Det är betydligt fler än en typisk februarimånad (snittet för de senaste fem åren ligger på 30 procent).

I praktiken innebär det att 2 640 av de 4 620 patienter som under månaden väntade på operation i Norrbotten tvingades vänta lägre än vårdgarantin ger dem rätt till.

Norrbotten var därmed den region som hade näst högst andel långa väntetider under februari i hela landet.

Enligt vårdgarantin ska du inte behöva vänta mer än 90 dagar på den behandling eller operation som ordinerats av specialistläkare.

Ökning av för långa väntetider i hela landet

SKR:s väntetidsstatistik sträcker sig till och med februari. Andelen patienter som tvingades vänta längre än vårdgarantin ger dem rätt till var då högre än vanligt i samtliga av landets 21 regioner.

Östergötland var den region som låg mest över sin normalnivå i februari.

Stora skillnader mellan olika typer av vård

Sammanlagt väntade 4 620 patienter på operation i Norrbottens län under februari månad.

Skillnaden mot normalläget är störst inom ögonsjukvård. Här tvingades 44 procent av patienterna vänta längre än 90 dagar i oktober (+22 procentenheter jämfört med ett vanligt år).

Samtidigt har andra vårdtyper påverkats mycket mindre, som urologi, där 54 procent behövde vänta längre än 90 dagar (+12 procentenheter jämfört med ett vanligt år).

Tabellen nedan visar siffrorna nedbrutna för varje vårdtyp i regionen, för vårdtyper med minst 20 fall per månad.

Operationstyper med längst kötider i Norrbottens län i februari
VårdtypAndel som behövde väntade över 90 dagarMotsvarande historiskt snitt för februari 2015-2019Antal patienter
Kirurgi66 %54 % 937
Urologi54 %42 % 235
Öron-näsa-hals47 %31 % 145
Ögonsjukvård44 %22 % 575

Det är dock stor skillnad på hur många personer som väntar inom varje vårdtyp.

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.