Arboga har nu mest solel per invånare i länet

Arboga kommun Solenergi
Solcellsanläggning
Andres Siimon, Unsplash

I slutet av 2021 hade Arboga kommun gått upp till en förstaplatsbland länets kommuner, i installerad solcellseffekt per invånare. Det visar ny statistik från Energimyndigheten.

Under 2021 anslöts 0,9 megawatt ny solel till elnätet i Arboga kommun, en ökning med 32 procent jämfört med året innan.

Totalt finns nu 220 nätanslutna anläggningar, om sammanlagt 3,6 megawatt i kommunen.

stapeldiagram som visar hur den totala effekten växer från år till år.
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Räknat per invånare finns det nu 252 watt solceller per person i kommunen, vilket är den högsta nivån i länet.

Installerad effekt per invånare blir förstås högre i de områden där det finns storskaliga solcellsparker eller liknande. Tittar vi istället på antalet installationer per invånare har Arboga 15,6 anläggningar per tusen invånare, att jämföra med 9,9 i hela länet.

KommunWatt per personFörändring sedan året innan, watt per personTotal installerad effekt (MW)
Arboga252+603,6
Sala244+445,6
Köping230+676
Skinnskatteberg185+390,8
Hallstahammar184+323,1
Västerås168+3626,3
Kungsör141+561,2
Norberg133+380,8
Surahammar99+291
Fagersta83+161,1

Tredubbling av stora anläggningar

Den största delen delen av solelen i Arboga, 52 procent, kommer från medelstora anläggningar,1 totalt 37 stycken. Det skiljer Arboga från de flesta andra delar av landet, där de småskaliga installationerna dominerar. I hela Sverige står anläggningar under 20 kW för nästan hälften av elproduktionen.

I landet som helhet tog byggnationen av stora solcellsparker fart under förra året: från 22 till 60. Det rör sig om antingen om stora takanläggningar på industritak eller liknande, eller om markanläggningar.

– Det som ökat intresset för stora anläggningar är att man nu ser en lönsamhet även för dessa anläggningar. 2020 var det väldigt låga elpriser. 2021 var priserna mycket högre och det har väl bidragit till att öka intresset hos investerare i speciellt södra halvan av Sverige, säger Bengt Stridh, som forskar om energiproduktion vid Mälardalens universitet.

Efterfrågan större än marknaden kan leverera

De småskaliga installationerna – solpaneler på villatak och liknande – påverkades i fjol av förändringar i det statliga stöden. Fram till mitten av 2020 fanns ett särskilt investeringsstöd för solceller att söka. Det har ersatts av ett skatteavdrag från 2021, men mellan de båda stödsystemen fanns alltså ett halvårslångt glapp, vilket syns i statistiken i form av relativt få föranmälningar om installationer under årets första månader.
I Arboga kommun gjordes 65 avdrag för att sätta upp solceller under 2021. Det är fler (i relation till befolkningen) än i riket som helhet. Sammanlagt finns nu 183 småskaliga anläggningar i kommunen.

Luckan i stödsystemen är dock inte det enda aber som påverkat solcellsinvesteringarna. Det ökande intresset för att installera solel, i kombination med bland annat brist på vissa komponenter, har gjort att branschen haft svårt att svara upp mot efterfrågan. Fler personer i branschen berättar om brist på solpaneler och växelriktare (den komponent som omvandlar solcellernas likström till växelström).

– Efterfrågan ökar över hela världen, och det är större marknader än Sverige som suger upp stora mängder växelriktare och solpaneler, säger Anna Werner, vd på branschorganisationen Svensk Solenergi.

I hela landet byggdes sammanlagt omkring 26 000 nya, nätanslutna solanläggningar. Det är rekord för ett år och 20 procent fler än vad som byggdes året innan.

Men ökningen kunde ha varit betydligt större. Antalet föranmälningar som gjordes till elnätsföretagen ökade mer än antalet faktiska anläggningar – hela 65 procent, enligt en uppskattning från branschorganisationen Svensk Solenergi. Det här är en indikation om att marknaden inte förmått svara upp mot svenskarnas efterfrågan på nya solcellsanläggningar.

Läs mer om glappet mellan efterfrågan och utbud på solceller i Sveriges Natur: Svenskarna önskar fler solceller än vad marknaden kan leverera

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.