Fortsatt låg­trafik för flyget – så ser det ut på Visby flygplats

Gotlands län | Flygtrafik |
Flygplan i luften
Philip Myrtorp, Unsplash

Det svenska flygandet ligger fortfarande på de lägsta nivåerna sedan första halvåret i fjol, och långt under trafik­siffrorna före pandemin. Det visar ny statistik från Transport­styrelsen.

I februari gick något färre flyg (omkring 9 000), men med något fler resenärer, än månaden innan i Sverige. Det gör att trafiken ligger kvar långt under förpandemi-nivåer, även med de senaste årens sakta minskande flygande med i beräkningen. Gotlands län var inget undantag. I februari landade 134 reguljär- eller charterflyg på Visby flygplats, jämfört med 166 månaden innan, och därutöver åtta taxiflyg.

Februari är även normalt en månad då Gotlands­flygplatsen har lite trafik. I år var den dock bara hälften av det väntade för månaden. Totalt reste omkring 9 800 passagerare till och från flygplatsen.

I hela landet var antalet passagerarflyg i februari hälften av det väntade för månaden, och alltså ungefär densamma som månaden innan.

Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

All reguljär trafik på flygplatsen gick inrikes förra månaden. Utrikestrafiken har varit i stort sett obefintlig även februarimånaderna närmast före pandemin.

Mellan covidutbrottet i Sverige i mars 2020 och slutet av februari 2022 landade totalt 4 623 flyg på Visby flygplats. Det är omkring 700 färre än vad som varit väntat utan pandemi, om tidigare trender i passagerartrafiken hade stått sig.1

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.