62 olyckor längs de stora vägarna i Östergötland under januari

Östergötlands län Trafikolyckor

E4 genom Linköpings kommun var den mest olycksdrabbade vägsträckan i Östergötlands län i januari. Det visar data från Trafikverket som Newsworthy sammanställt.

Under januari 2022 rapporterades 62 trafikolyckor längs eller i anslutning till de stora, statliga vägarna i Östergötlands län. Flest olyckor, elva stycken, inträffade alltså längs E4 genom Linköpings kommun.

Omkring en sjättedel av olyckorna, tio stycken, involverade tunga fordon.

Karta över Östergötlands län

Flest olyckor på en dag, elva stycken, inträffade under den 20 januari, och samma vecka (vecka 3) var också den med flest olyckor med totalt 22 olyckor. Under fem av månadens dagar rapporterades inga olyckor alls längs de stora vägarna i länet.

Av olyckorna klassades sex som olyckor med ”mycket stor påverkan” på trafiken, som regel med avstängningar i en eller båda riktningar.

Olyckor med mycket stor påverkan på trafiken, där ett eller flera körfält fått stängas av.
VägKommunTidpunktPlats
Väg 50 Motalasö 2:a, 0.05Väg 50 från Fallet till Ängesby båda riktningarna
Väg 50 Mjölbylö 1:a, 18.38Väg 50 från Trafikplats Skänninge Norra till Trafikplats Fågelsta båda riktningarna
Väg 23 Linköpingmå 10:e, 4.50Väg 23 från Hamra till Brokind båda riktningarna
Väg 55 Norrköpingto 20:e, 10.56Väg 55 från Tranmossen till Länsgr. Södermanlands/Östergötlands län vid Klintaberget båda riktningarna
Östermalmsgatan (väg 34)Motalato 20:e, 12.36Väg 34 från Sofielund till Kohagsmossen båda riktningarna
E4 Norrköpingsö 30:e, 5.19E4 från Trafikplats Ingelsta (121) till Trafikplats Norrköping Södra (119) i riktning mot Gränna

I hela landet var den mest olycksdrabbade vecka vecka 1, som i år innefattade trettonhelgen, och den enskilda dagen med flest olyckor den 20 januari, en dag då vädret och väglaget var extra svårt.

LänOlyckor...med stor påverkan...med tungafordonVecka med flest olyckor
Blekinge2653v. 1
Dalarna48142v. 3
Gävleborg5192v. 2
Halland4021v. 1
Jämtland40105v. 1
Jönköping951416v. 3
Gotland422v. 1
Kalmar3843v. 3
Kronoberg3847v. 4
Norrbotten4335v. 4
Örebro631312v. 2
Östergötland62610v. 3
Skåne96177v. 1
Södermanland641416v. 3
Stockholm1852040v. 3
Uppsala4156v. 4
Värmland2751v. 1
Västerbotten43107v. 1
Västernorrland3974v. 2
Västmanland43116v. 3
Västra Götaland167134v. 1

Trafikverkets data innehåller olyckor som antingen sker på, eller påverkar framkomligheten på de stora, statligt skötta vägarna, alltså europavägar, riksvägar och länsvägar. Här saknas däremot de flesta olyckor som sker på kommunala gator eller på enskilda vägar, oavsett hur allvarliga de är.

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.